Послание на ДГ Христо Михайловски за м. Октомври 2023
Дата: 01.10.2023



Христо Михайловски
Дистрикт Гуверньор 2023-24
Ротари Дистрикт - 2482 България
„Общностите са групи от хора, които споделят загриженост или страст към
нещо, което правят и се научават да правят това по-добре, докато редовно си
взаимодействат.“
Венгер
Скъпи приятели Ротарианци, Ротарактори и Интерактори,
Предстои месецът посветен на икономическото развитие и развитието, на
общността, нашето желание е по-често да общуваме по темата как да се постигне още,
в какво да се насочат действията ни ефективно, можем ли повече?
Да, можем и заедно можем почти всичко, но най-вече с личното ни участие. Радвам се и
съм благодарен, че имам много съмишленици сред вас. Виждам усилията, които
полагате във вашите клубове за интеграцията и усъвършенстването на местните ресурси
в помощ на различните социални групи - деца, възрастни, хора в неравностойно
положение, но трябва да се усети още малко подкрепа, приятелство и координация
помежду ви.
Имаме многогодишна история зад гърба си със десетки примери за
икономическия принос на нашите основатели. Ние сме горди наследници на хора
създали успешен бизнес, с ярко обществено присъствие споделящо ротарианските
ценности и така определили възхода на България през 30-те години на миналия век.
Нека ви припомня за някои от тях и не забравяме, на какви хора продължаваме
ротарианството в България :
Събо Николов, първият българин ротарианец, роден в Панагюрище през 1870 г., достига
поста старши вицепрезидент на една от най-големите машиностроителни компании в
САЩ. Американската мечта той постига с едно забележително изобретение за
шлифоване. Почти всички шийки на американските самолетни двигатели към 1938 г. се
обработват по този метод в предприятието на Николов.
Инж. Любен Божков, един от пионерите за внедряване на стоманобетонните
конструкции у нас. Участва в строежа на Варненското пристанище и пристанище
"Евксиноград", в изграждането на подбалканската железопътна линия.
Инж. Цвятко Кадийски, е един от пионерите на механизацията в българското
земеделие. Изгражда първата инсталация за оросително напояване у нас. След
връщането на Южна Добруджа проектира и изгражда 20 водоснабдителни помпени
станции за напояване на земеделските земи там.
Арх. Иван Васильов, роден в Оряхово. Негово дело са някои от знаковите обществени
сгради в София: театър „Роял“ (дн. „Българска армия“), възстановената след атентата
през 1925 г. църква „Света Неделя“, сградите на Българска народна банка, Национална
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Библиотека на СУ „Св. Климент Охридски“ и
други.
Генчо Стайнов, проектира и ръководи построяването на ВЕЦ Енина (първата изцяло
българска електроцентрала, която работи и до днес). Създава метод за стрелба по
самолети (патентован в САЩ), както и апарати за метеоизследвания.
Инж. Георги Етимов, завършва строително инженерство във Виена със специалност
геотехника. През 1937 г. ръководи изграждането на първия Аспарухов мост във Варна.
Никола Василев, е сред основоположниците на каучуковата промишленост у нас.
Инж. Иван Иванов, изключителен хидроинженер, който проектира и в годините между
1928 г. и 1933 г. оглавява изграждането на Рилския водопровод за снабдяване на град
София с питейна вода.
Проф. Димитър Атанасов, е български агроном, основоположник на съвременната
фитопатология в България.
Проф. Иван Д. Иванов, /1876-1953 г./ е агроном растениевъд и селекционер. Основател
е на Агрономическия факултет в СУ „Св. Кл. Охридски“ и създател на първите български
селекционирани сортове пшеници - № 14 и № 16. Сортовете № 14 /1925 г./ и № 159,
селекционирани от него, са приоритетни в зърнодобива в България в продължение на
30 години до края на 50-те години. Те поставят основите на зърнопроизводството в
България. Той е патриархът на селекцията на пшеница в България.
Д-р Обрейко Обрейков, основател на съвременния Международен мострен панаир.
Петър Радоев, моят дядо, основава „Агрия“, създадено в Пловдив през 1932 г. като
акционерно дружество „Агрохимическа индустрия“. През 1934 г. започва
производството на карболинеум – първият български инсектицид. По-късно произвежда
и креолин, който е първият ветеринарномедицински препарат.
Всички те със собствен труд са постигнали своите успехи и съответно допринесли
за възхода на нашата страна. Нужни са работа и постоянство, за да надградим това, което
вече е направено! Нека покажем на 4 ноември, че сме признателни и горди
наследници и се съберем да отпразнуваме 90 години от чартирането на Ротари в
България.
Приятели сега живеем в други времена. Бизнесът е глобален, възможностите са
по-големи. Интернационално Ротари е силна, развита и обединена общност, така че да
създава промяна, но се иска неспирно действие, фокус и ангажираност, за да може
пълният потенциал и капацитет да се разгръщат. Днес, глобално, целите и приоритетите
на Ротари са, насърчаване на устойчивото развитие в дейностите, така че да има мир и
Светът да се превърне в безопасно убежище. Приоритетно за Дистрикта ни през
последната година е стремежът ни, за намаляване на влиянието, на Демографската
криза и необходимостта от изпреварващ растеж на нашата икономика пред
европейската и световната. Може би удобно невидима, но е силна връзката между
Демографската криза и проблемът със създаването на условия за по-добър
икономически растеж. Препоръчвам ви да се насочвате стратегически към теми и
проекти, в които си партнирате с обществения, частния и административния сектор за
създаване на по-добри условия за здравна грижа, сигурност, образование и труд. Преди
всичко с личното си участие в такива проекти ще успеем да изградим положителен
имидж и допринесем за икономически климат, който е гаранция, за повишаване на
производителността и конкурентоспособността на местните фирми, предприемачи и
работници.
Голямото послание и тази година на президентa, на Ротари Интернешънъл е свързано с
менталното здраве и съм изключително признателен и благодарен на клубовете, които
прегърнаха проекта и активно работят по него, разчитайте на всякаква моя помощ и в
тази насока.
Приятели не забравяйте да изпратите вашите предложения за проекти на имейла, на
Нели Росенова - neli_mv@abv.bg , за да ги представим пo време на Rotary Institute 2023,
Zone 21, Букурещ 16-22 октомври.
Всеки един клуб може да разчита на съдействието на Дистрикта да осъществите желани
контакти с други клубове от зоните на нашия Дистрикт, от зона 21 и не само.
Предстои 24 октомври – Световния ден на Полио, бъдете горди и достойни ротарианци,
защото ние ежедневно допринасяме, това заболяване да се неутрализира.
И накрая, като ДГ – 2023-24, агитирам клубовете да се стремят към дейности присъщи на
Ротари конституцията и моля, бъдете активни и се придържайте към основните ни
ротариански ценности
Ваш в Ротари,
Христо
Октомври 2023