Обща среща на клубовете от Зона 10
Дата: 16.11.2023На 15.11.2023 г., за първи път се проведе обща среща на клубовете от Зона 10 – РК Димитровград, РК Любимец, РК Свиленград, РК Харманли, РК Хасково и РК Хасково – Аида. Срещата е първа от поредица срещи, които ще се провеждат на ротационен принцип, като всеки един от клубовете ще бъде домакин на една обща среща. Целта на срещите е обединяване и сприятеляване на клубовете от Зона 10 и обмяна на опит и сътрудничество. Домакин на първата, вече традиционна среща бе РК Харманли. Събитието започна с презентация на АДГ Милко Милков и продължи с дискусия на тема „Споделяне на добри практики“. Всеки един от Президентите на клубовете, сподели изминали, бъдещи проекти и идеи. Официалната част на срещата завърши с презентация на тема: „AI чатботът“, представена от Председателя на Комитет „Връзки с обществеността и публичен имидж“ – г-жа Елица Стоилова.