Послание на ДГ Христо Михайловски за м. Декември 2023
Дата: 05.12.2023Христо Михайловски
Дистрикт Гуверньор 2023-24
Ротари Дистрикт - 2482 България

„Световната здравна организация (СЗО) дефинира здравето като състояние на пълно физическо,  психическо и социално благополучие, а не просто като отсъствие на болест.“

Скъпи приятели Ротарианци, Ротарактори и Интерактори,

През декември месец в Ротари поставяме акцент върху профилактиката и лечението на заболявания. Скъпи приятели, добре е да мислим за профилактиката, като за всяка друга дейност в живота ни, така както планираме ваканция или рождените си дни, по същия начин трябва да планираме и профилактичните си прегледи. Няма формула, колко често да се случва това, но определено има зависимост между доброто здраве и прегледите навреме. Както се казва, не е нужно да си познаваме личния лекар, нужно е той да ни познава.
Темата на Ротари Интернешънъл за 2023-24 година е свързана с психичното здраве, доста усилия полагаме, за предоставяне на качествена информация и развиване на взаимопомощ в тази посока. Често пъти хората питат, как изглежда превенцията на психичното здраве, след като фактите показват, че това не са състояния, които хората избират да имат или да нямат, не зависи от волята или силата на човек, и в крайна сметка никой не е застрахован пред такова заболяване. Много са факторите, които могат да предпазят хората от развиване на психични заболявания. Основно някой от тях са поддържането на социални и емоционални умения, търсене на помощ и подкрепа в ранен етап, установяване и ангажираност в благотворна социална среда, както и от изключителна важност следване на здравословни модели на сън. Едно от най-значимите предимства в днешния свят, това е способността да се свързваме с другите чрез всякакви възможни начини. Доказано е, че хората, които не избягват контактите с другите и от ранна възраст развиват уменията си на емоционално свързване с тях, в по-късен етап от живота си, лесно преодоляват житейските предизвикателства. В тази връзка нещо малко, което можете да направите във вашата общност е да стимулирайте ученето на социални и емоционални умения сред малките, това ще се отблагодари по-късно. Те имат голяма нужда от изработване на  механизми в съзнанието си, чрез които да решават проблеми, да имат внимание и увереност в себе си и другите, да управляват стреса си, както и да намалят рисковите си поведения. Друго положително, което може да се практикува с цел профилактика това е, да се отделя време за разговори с колеги или приятели извън работа, раздвижване на тялото чрез спорт или подходяща двигателна рутина, празнуване на успехите, баланс между ангажиментите, като се включва без угризение време за себе си през седмицата и уикенда. И най-важното да се търси подкрепа, ако са на лице силни чувства на стрес.
Тази година темата в Дистрикта е демографската криза. Високата смъртност в България, най-голяма в Европа, е основна причина за кризата. Ние можем да намалим вредното влияние, като сме креативни и генерираме идеи и проекти за намаляване на смъртността в страната. Посланието ми към вас е, да сте личният си управител и критик на собственото си здраве и благосъстояние, защото всеки от нас е възможно да се изправи някога, пред трудностите свързани с психичното и физическо здраве на някой друг, не забравяйте да поставяте приоритет на собственото си такова, за да имате сили да помогнете с идеи и предложения насочени към общността.
Предстоят светли празници, бъдете здрави вие и вашите близки, и нека ги посрещнем с вяра, че заедно можем да сътворим надежда на Света.

Ваш в Ротари,
Христо
Декември 2023