Послание на ДГ Маргарита Богданова за юли.2024
Дата: 01.07.2024

Да направим клубовете неустоимо привлекателни за нас и за бъдещите ни членове и да продължим да пишем историята на Ротари!

Скъпи приятели,

По традиция, датираща от близо 120 години, на 1 юли започва поредното отброяване в Ротари. Това е нашата Нова година и също по традиция, е време за обещания, които да дадем на самите себе си, на своите клубовете и на Ротари. Но като истински ротарианци, ние не само мечтаем, ние работим заедно, за да сътворим „Магията на Ротари“.

Президентът на Ротари Интернешънъл, Стефани Урчик, даде ясен сигнал за основните приоритети на нашата организация през 2024-2025 г. Първият от тях е членството - нашето най-голямото предизвикателство и най-важният ни актив.

Защо предизвикателство?

Когато някой идва в Ротари, това е за да направи нещо смислено. Когато напуска Ротари - това е не защото е разочарован от идеите и ценностите на Ротари, а защото не харесва клуба си. Ето защо работата за укрепването на нашите клубове ще бъде водещият ни приоритет през годината.

Какъв е планът?

1) Да балансираме между приемственост и промяна и да постигнем устойчив растеж на броя на членовете:
- като привлечем нови членове;
- като създадем клубове от нов тип – сателитни, паспортни, е-клубове, Ротаракт;
- като работим за промяна на клубната култура, така че клубовете да станат желано място, да бъдат неустоимо привлекателни;
- като постигнем разнообразие в членството, за да се включат хора с различни интереси, което ще ни провокира и вдъхнови;
- като се опитаме да възстановим връзката Интеракт – Ротаракт – Ротари, която се къса някъде по веригата.

2) Проекти, проекти, проекти - по-значими, по-устойчиви, с по-голям обхват:

- национални и зонални проекти, при които клубовете, разпознали идентични нужди на общността, изпълняват допълващи се, общи дейности, изграждат нови приятелства и постигат по-голямо въздействие;
- проекти заедно с Ротаракт клубовете;
- проекти за и заедно с Интеракт.

3) Работа с Фондация Ротари – както за участие в глобални грантове, така и за подобряване на културата на даряване към Фондация Ротари.

Именно по това се отличават зрелите Ротариански общности – те стават все по-големи донори на средства за организации и хора, които не познават. Ние не живеем на самотен остров. Ние сме част от голямото ротарианско семейство. Подкрепата дори и с малки суми валидира нашата ротарианска идентичност. С подкрепа за фонд EndPolio ние подпомагаме финалните (надяваме се) ваксинации, за да се превърнем в свят без полиомиелит. Този мега проект е най-голямото постижение на Ротари и ние трябва да сме част от него.

4) Мирът. Тази тема я бяхме забравили, като нерелевантна. За жалост днес тя е повече от актуална. Не е случайно, че тя е сред водещите приоритети на Президента на РИ Стефани Урчик, и първа зона на фокус за нашата Фондация. Затова през ноември 2024 г. се предвижда да проведем Конференция за мир в София, на която да дискутираме различията в обществото и конфликтите, с които се сблъскваме.

Планът е дълъг и всички тези намерения присъстват подробно в Стратегията на дистрикта до 2027 г. В нея са разписани и Годишните цели и индикатори за 2024-2025 г., като предстои тяхното публикуване на сайта на дистрикта. Те са отворени и ще бъдат допълвани и актуализирани, когато се налага.

Оттук нататък предстои да реализираме добрите идеи и да ги превърнем в резултати за общността; да разкажем за тези резултати, за да достигнат до още хора и така да постигнем онова удовлетворение и въздействие, което изгражда чувството за принадлежност и ни  кара да се гордеем с нашите клубове.

Това е Ротари – да работим всеотдайно за общи каузи заедно с приятели от клуба, с други клубове, с партньори, с местната власт и когато постигнем успехи, да привлечем нови доброволци, които са готови да се посветят на Ротари.

Изглежда по-лесно отколкото е в действителност. Независимо от предизвикателствата, то е възможно – когато ние, ротарианците, гледаме в една посока.

Пожелавам на всички приятели в Ротари здраве и енергия, за да направим клубовете неустоимо привлекателни за нас и за бъдещите ни членове и да продължим да пишем историята на Ротари!

Маргарита Богданова
Дистрикт Гуверньор 2024-2025
Ротари Интернешънъл
Дистрикт 2482-България1 юли 2024 г.
Свищовмесечно послание , Маргарита Богднова , Ротари , Ротарианци