Посещение на Дистрикт гуверньора в РК Пловдив Пълдин
Дата: 15.10.2012

На 06.10.2012г събота в гр.Пловдив се проведе среща на дистрикт гуверньора Атанас Атанасов с членовете на РК „Пловдив-Пълдин“ и членовете на Интеракт клуб „Пловдив-Пълдин“.

На 06.10.2012г събота в гр.Пловдив се проведе среща на дистрикт гуверньора Атанас Атанасов с членовете на РК „Пловдив-Пълдин“ и членовете на Интеракт клуб „Пловдив-Пълдин“.

Срещата се проведе на два етапа – среща с членовете на борда на РК „Пловдив-Пълдин“ и Интеракт клуб „Пловдив-Пълдин“ и среща с членовете на двата клуба.

Срещата с двата борда, бе изключително в работен вариант и се оказа много ценна за ръководството на двата клуба. За нея бяха подготвени 12 документа, отразяващи работата на клубовете през последните години, а също и плана за 2012/2013г. За целта бе спазен сценарият на Дистрикт гуверньора за срещата.

При проверения подробен анализ на документите на клубовете особено ценни за нас бяха констатациите и анализите на Дистрикт гуверньора като:

- високата оценка за цялостната работа на клубовете и особено за организираните от РК „Пловдив-Пълдин“ вече 10та година Ротариански Боулинг турнир и двугодишният вече проект за ученици „Народните будители и Аз“

- указанията за работа по професионалното авеню

- работата на спонсорите с новопостъпващите членове на РК

- образователните програми за Ротари

- подготовката за кандидатстваване за мачинг грандове.

На срещата с членовете на клубовете в своята пространна презентация за предстоящата година, дистрикт гуверньора обърна особено внимание на основните цели:

- Заздравяването на клубовете

- Качеството на службата

- Отвореност на клубната дейност, осведоменост и PR

- Почтеност

След срещата оживените разговори продъжиха до късно вечерта и на приятелската вечеря. Всички си тръгнахме заредени с много енергия за новата ротарианска година.Последните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - "Спомоществовател на образованието"
» Международно сътрудничество РК Добрич - РК Измаил
» Ротари клуб – Разград, съорганизатор на конференцията „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето – II”
» ДГ Митко Минев в Ротари клуб Провадия
» 4 месеца след началото на ротарианската година 74 процента от целите посочени от клубовете за фонда EndPolio са изпълнени
» Послание на ДГ Митко Минев за м.ноември 2019
» Ротари Клуб Харманли, проведе официална среща с Ротари Клуб Нингбо, Китай
» Три подготвителнни семинара - три невероятни събития във Варна, София и Ямбол
» Списанията на Ротари – България 1933-1941
» Вечер на печените кестени и младото вино