Предстоящи Ротари проучвания
Дата: 19.02.2013

Тази статия съдържа информация за всички предстоящи Ротари проучвания, предоставя информация относно настоящите проучвания и предлага ключови открития от проучвания, от предишни анкети. Моля да препращате въпросите си относно специфично проучване, до посочените РИ лица за контакти.


Резултати от проучвания
 
Благодарим на десетките хиляди, които участваха в проучванията през 2012. Ключови открития от тях включват следното:
  • Защо Ротарианците и Ротаракторите се присъединяват към Ротари? Защо остават? Според проучването, първите две причини са (1) служба за местните общности и (2) приятелство. Като допълнение, - това са първите две причини описани от  всяка възрастова група.
  • Голяма част (90%) от Дистриктните Лидери (Гуверньори, Председатели на Комитети и т.н.) от непилтоните Дистрикти, казват, че подкрепят Плана С Визия за бъдещето.
  • Стратегическите планове постигат промени. В сравнение с Клубове, които нямат стратегически планове, Клубовете със такива, по-възможно докладват значителни подобрения през изминалите три години, в сферата на привличането и задържането на членове, използването на социалните медии и поддържането на положителен обществен образ.
  • Участниците в новите Поколения са много заинтересовани от присъединяването към Ротари за в бъдеще. 80% от тях са заявили това!
  • Клубовете, участващи в 2011-14 пилотни програми (Асоциативно членство, Корпоративно членство, Иновации и гъвкавост и Сателитни Клубове) имат по-добри цялостни членски растежа през 2011-12 от тези , които са имали през годината преди пилота - 2010-11. Разрастването им също така е много над нивата за цялостно членско разрастване на РИ.
 
Проучвания Февруари - Март
 
Дарения за Годишния Фонд на РФ
Група от донори, алумни и Дистриктни Лидери от Визия за Бъдещето ще бъдат помолени за мнението им в проучването за дарения за Годишния Фонд на РФ.
Контакт:  ri_research@rotary.org
 
Измерване и оценяване на Глобален Грант на Визия за Бъдещето
Участници в Глобални грантове на Визия за бъдещето и Дистриктни Офицери ще бъдат помолени за усилията им за наблюдение и оценяване на дейности по грантове.
Контакт: ri_research@rotary.org
 
Готовност за визия за Бъдещето
Това проследяващо проучване  за Готовността за Визия за Бъдещето 2012 , оценява нивото на разбиране и подготвеност за новия грантов модел. Дистриктните Офицери и Председатели на Комитети в непилотни Дистрикти ще бъдат помолени да участват.
Контакт: futurevision@rotary.org
 
Микрофинансиране
Целта на това проучване е да научи повече за опита на Ротарианците в прилагането на проекти за микрофинансиране и за спазването на изискванията на Визия за бъдещето за микрофинансирания.
Контакт: candace.embling@rotary.org
 
Изисквания за успешност при кандидатстване за Ротариански мирни стипендии
Програмата – Ротариански Центрове на Мира проучва факторите, които водят до успешно привличане на кандидати за Ротариански мирни стипендии. Дистриктите с четири или повече кандидати за Ротариански мирни стипендии ще бъдат помолени да предоставят своето мнение.
Контакт: rotarypeacecenters@rotary.org
 
Текущи проучвания
 
Членски опит
Това проучване се изпраща редовно до произволна група от настоящи Ротарианци и до всички бивши Ротарианци, които са били понастоящем терминирани, за да набере информация за преживяването и опита им в Ротари.
Контакт: membershipdevelopment@rotary.org
 
Участие в ротариански програми
Това проучване набира информация от бивши участници в ротариански програми, относно опита и преживяването им в програмата.
Контакт: contactcenter@rotary.org
 
******
 
Актуализация за Ротариански проучвания се изпраща до Дистрикт Гуверньори, Гуверньори-елект, АДГ, Ротари Координатори, Ротари Координатори по обществения образ, Регионални РФ координатори и всички Асистент - координатори. Ако имате въпроси относно тази актуализация или относно инициативите на Ротари за различни проучвания, ги задайте на ri_research@rotary.org.
  Последните 10 новини

» Още свири шипченският вятър!
» Подарък за 150-годишния юбилей на Читалище “Развитие“ от Ротари клуб Севлиево
» Дарение на Пациентски монитор на Акушеро-Гинекологичен Комплекс в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” - град Стара Загора
» Ротари клуб Смолян дари станции за дезинфекция на болницата в Смолян.
» Послание на ДГ Митко Минев за м.май 2020
» 9 софийски клуба ЗАЕДНО в борбата с Covid-19
» РОТАРИ КЛУБ ДАРИ КОМПЮТРИ НА УЧИЛИЩАТА В ПАНАГЮРИЩЕ
» РК Варна-Евксиноград с дарение в помощ на уязвими лица за Великден.
» Ротари клуб Севлиево с мисия да предпази медиците в региона
» Ротари клуб Стара Загора с дарение на ОД на МВР Стара Загора