Отчет на Дистриктния комитет за Фондация Ротари
Дата: 29.07.2015
Автор: Председател на дистрикен комитет за Фондация Ротари, Красимир Ганчев

Годишен отчет за сътоянието на дистриктните и глобалните грантове за периода 01.07.2012 до 01.07.2015 г.

Дистриктни грантове:
 
ДГ 2012-2013 година  РК Бургас и РК Поморие  на стойност  2 600 долара            
ДГ 2013-2014 година  РК Айтос, РК Карнобат и РК Созопол на стойност  5 550 долара
 
Двата гранта са реализирани и отчетени в срок пред ФР.
 
ДГ 2014- 2015 година РК Кърджали и РК Балчик  на стойност       5 900 долара
 
Грантът е одобрен, финансиран от ФР и средствата са преведини на клубовете. Проектите са в процес на реализация.
 
Глобални и мачинг грантове:
 
МГ 79778 - РК Плевен-Центрум  на стойност              14 800 долара
МГ 79364 - РК Пазарджик    на стойност                      42 000 долара
MГ 79449 - РК Пловдив-Филипопол на стойност        44 788 долара
МГ 79453 - РК Самоков    на стойност                          16 000 долара
                          
Тези грантове са реализирани и отчетени пред ФР.
 
GG1412589 - РК Велинград  на стойност                      35 856 долара                           
GG1415948 - РК Варна-Евсиновград   на стойност      57 000 долара
GG1420936 - РК Банско-Разлог  на стойност                60 000 долара
GG1420691 - РК София-Интернешънъл  на стойност  102 500 долара
GG1422233 - РК Стара Загора   на стойност                 53 999 долара
 
Тези проекти са одобрени, финансирани от ФР и в момента са на различен етап на реализация и отчет.
 
Проектите на РК Стара Загора и РК Банско-Разлог са реализирани и в момента са в процес мониторинг и отчитане.
Предполагаем срок за приключване и отчитане на проектите края на декември 2015 г.
 
РК Варна-Евсиновград - в началото септември преди началото на учебната година проекта ще бъде реализиран.
Предполагаем срок за приключване и отчитане на проекта края на декември 2015 г.
 
Проектът на РК Велинград е реализиран само първия етап от обучението на сервитьори,готвачи и масажисти. Предстоят още два курса на обучение.
Предполагаем срок за приключване и отчитане на проекта края на декември 2017 г.
 
Проектът на РК София-Интернатионал е одобрен и финансирани от ФР.
Очаква се да стартира до декември 2015 г.
Предполагаем срок за приключване и отчитане на проекта е края на декември 2017 г.
  
GG1523828 - РК Свищов  на стойност 111 752 долара.     
Проектът е готов и изпратен на ФР, но все още няма одобрение.
 
Общата стойност на проектите, които се реализират в България е  550 145 долара.
 
GG1527899 Оборудване на детско отделение в Унгария на стойност 113 090 долара. Проектът е одобрен и финансиран от ФР.
Проектът е  подкрепен от РК Банско-Разлог с 1500 долара cash.
 
GG1413268 Водоснабдяване на 22 училища с вода в Ливан  на стойност 54 329 долара. Проектът е одобрен и финансиран от ФР.
Проектът е  подкрепен от РК Стара Загора с 500 долара cash.
 
GG1527801 Водоснабдяване в Непал  на стойност 40 149 долара
Проектът е  подкрепен от РК Айтос 1500 долара, РК Бургас-Пиргос 1000 долара, РК Свиленград 750 долара и РК Хасково 500 долара и се намира в крайна фаза от подготовката преди да бъде изпратен за одобрение на ФР.
 
 
Към 01.07.2015 г. разполагаме с:
 
За ДГ 2015- 2016 година     9 801 долара.
 
Крайният срок за кандидатстване и подаване на документи за дистриктен грант е 30 октомври 2015 г.
 
ДДФ  за глобални грантове 160 383, 36  долара.
 
Рекапитулация за глобалните грантове:
 
- 6 проекта  одобрени, финансирани от ФР и в процес на реализация.
- 1 проект одобрен от ФР и очаква финансиране.
- 1 проект очаква одобрение за финансиране от ФР.
- 1 проект в процес на подготовка.
 
Съгласно правилата на новата схема на финансиране, всеки дистрикт има право на 10 отворени гранта, тоест все още имаме възможност за реализиране на още един грант.
Последните 10 новини

» Съби Стойчев е президент на Ротари клуб Нова Загора за 2020/2021 година.
» Чартиране на Интеракт Клуб Харманли
» Послание на ДГ Илиян Николов за м.юли 2020
» Недко Недев е новия Президент на РК Сливен
» Ротация на президентите в Ротари клуб Габрово
» Пореден проект на Ротари клуб Сливен
» РК Варна-Евксиноград дари 28 компютърни устройства на ОУ „Г. С. Раковски“ в с. Голямо ново, Търговищко
» Ротация 25.6.2020
» Първата жена Президент на Ротарианското движение в Града на липите встъпи в длъжност
» Ротари клуб – Търговище ремонтира знакова мраморна чешма