Стипендии за талантливи деца, връчвани от Ротари Клуб "Пловдив" на името на Атанас Чаушев
Дата: 15.09.2015

Конкурс за Две стипендии за талантливи деца, връчвани от Ротари Клуб Пловдив на името на Атанас Чаушев

Ротари Клуб Пловдив Обявява Конкурс за връчване на стипендии

Наименование : Стипендии за талантливи деца, връчвани от Ротари Клуб "Пловдив" на името на Атанас Чаушев
Брой Стипендии: 2
Размер на всяка от стипендиите:1200лв годишно
Срок за предоставяне на стипендиите: 15 окт. 2015 - 15 окт. 2016
Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите:
-Възраст –деца и младежи, които са ученици и студенти
-Изяви на национално или международно ниво в областта на изкуството, науката и спорта
-Успех в учебното заведение-отличен годишен успех за изминалата учебна година /поне отличен5,50/
- не е задължително кандидата/семейството на кандидата/ да е в затруднено материално положение, но това може да бъде взето предвид като предимство от Комисията по избор на кандидати
Необходими документи за кандидатстване,които трябва да бъдат изпратени на електронна поща rotary@rotaryclubplovdiv.org до 30 септ. 2015г. :
Автобиография с посочени телефони и адрес за връзка, мотивационно писмо, снимка, документи удостоверяващи изявите на кандидата, документ за отличен успех, препоръка от преподавател от учебното заведение на кандидата, документи за доходите и имуществото на кандидата и семейството му/настойниците му/, ако кандидата е в затруднено материално положение
Допълнителна информация:
Със стипендианта се сключва договор, в който той се задължава да отбелязва при своите изяви, че е стипендиант на Ротари Клуб "Пловдив", както и да споделя и спазва етичните правила, на които се основава Ротари. Клубът се задължава да предоставя стипендията, без да му поставя неизпълними задачи, които биха попречили на развитието му. При рязко влошаване на постигнатите резултати на Стипендианта по време на периода на подпомагане,стипендията се прекратява.

"Ротари клуб Пловдив" се задължава да огласи в сайта си резултата от Конкурса, но не се обвързва със задължение: да уведомява кандидатите в хода на конкурса,да отговаря на писмата и телефонните обаждания на кандидатите,или да им връща каквито и да са документи
Допълнителна информация за Конкурса може да намерите и в сайта на Ротари Клуб Пловдив www.rotaryclubplovdiv.orgПоследните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - "Спомоществовател на образованието"
» Международно сътрудничество РК Добрич - РК Измаил
» Ротари клуб – Разград, съорганизатор на конференцията „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето – II”
» ДГ Митко Минев в Ротари клуб Провадия
» 4 месеца след началото на ротарианската година 74 процента от целите посочени от клубовете за фонда EndPolio са изпълнени
» Послание на ДГ Митко Минев за м.ноември 2019
» Ротари Клуб Харманли, проведе официална среща с Ротари Клуб Нингбо, Китай
» Три подготвителнни семинара - три невероятни събития във Варна, София и Ямбол
» Списанията на Ротари – България 1933-1941
» Вечер на печените кестени и младото вино