Приветствие от ДГ Емил Коцев за 113-та годишнина на Ротари
Дата: 23.02.2018Уважаеми приятели ротарианци,
Поздравявам ви със 113-тия рожден ден на Ротари Интернешънъл. Позволете ми този път да отправя поздрава си по един малко по-нетрадиционен начин. Както добре знаете, тази година в Ротари ПРАВИМ РАЗЛИКАТА :)
При посещенията си в клубовете открих, че много от нас нямат цялостен поглед върху дейността на Ротари България. Ето защо по-долу ще видите едно интервю, което в сбит вид представя нашия дистрикт. Молбата ми е да се запознаете с него и ако прецените, имате свободата да го предоставите за публикуване в местните медии. По този начин ще повишим не само нашата, но и общата осведоменост на хората за Ротари.
С най-топли пожелания за празнично настроение и успешна служба,

Емил Коцев,
Гуверньор на Дистрикт 2482 (България)

РОТАРИ БЪЛГАРИЯ ПРАВИ РАЗЛИКАТА В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО У НАС
1. Ротари България е една от многото неправителствени организации у нас. Какво ни дава основание да я наречем „социален предприемач“?
Ротари България включва 88 Ротари клуба, опериращи в 70 населени места. В тях членуват над 2000 ротарианци. Противно на разпространеното схващане, ние не сме затворена общност от богати съзаклятници. В Ротари преобладават представителите на средната класа. Сред нас може да откриете собственици на малък и среден бизнес, лекари, юристи, преподаватели. Това, което ни обединява, е грижата за бъдещето на младите поколения. Като истински доброволци, ние служим безкористно на доброто и подобряваме живота на хората в нашите общности. Опитваме се да дадем шанс на талантливите и да върнем надеждата на онеправданите. А това всъщност е и основната цел на социалните предприемачи навсякъде по света.
2. Можете ли по-конкретно да посочите в какво се изразява социалното предприемачество на Ротари България?
Ротари Интернешънъл е успяла да се съхрани и развие като световна хуманитарна организация със 113 годишна история, защото е намерила баланса между правилата и свободата. Всеки клуб сам решава какви проекти в полза на общността да реализира. В някои клубове фокусът е върху здравеопазването. В партньорство с местните болници се организират различни по характер скринингови тестове – за гръбначните изкривявания и зрението при децата, за рака на млечната жлеза при жените, за рака на простатата при мъжете. Поставят се филтри за пречистване на водата и въздуха в училища и детски градини, закупува се медицинско оборудване и апаратура. Други клубове обръщат внимание на образованието – организират се средношколски съревнования, осигуряват се стипендии за даровити деца,  закупуват се интерактивни дъски, изграждат се учебни полигони, подпомага се участието в международни образователни форуми и олимпиади. Много клубове се насочват към проблемите на околната среда и екологията – организират се „зелени“ събития, засаждат се дръвчета, поддържат се паркове, туристически маршрути и еко пътеки.
3. Тази година девизът на организацията е РОТАРИ: ПРАВИМ РАЗЛИКАТА. Можете ли да обясните за каква разлика става въпрос и успявате ли да я направите?
Определено нямаме предвид разликата, която човек прави с помощта на своите сетива. В случая става въпрос за разликата, която правим чрез въздействие върху средата в нашите общности.  Не търсим революционни промени, а устойчиво развитие. Понякога ефектът е незабавен. Ще го потвърдят стотиците деца и възрастни, взели своевременни мерки за своето здраве, след като нашите профилактични скринингови тестове са заострили тяхното внимание. В повечето случаи обаче нашите действия са ориентирани дългосрочно и ефектът от тях изисква време. Например филтриращите системи, които сме поставили в над 100 училища, са стратегическа инвестиция в здравето на нашите деца. Такива са и повечето ни социални проекти, чиято обща стойност ежегодно надхвърля 1 млн. лева.
4. С тази ваша активност може да ви обвинят, че се опитвате да изземете функциите на държавните и общинските институции. Има ли основание за подобно твърдение?
Не се конкурираме с държавата и местното самоуправление. Напротив, опитваме се да работим съвместно с институциите, за да постигнем по-голям социален ефект. Понякога държавният чиновник има нужда от леко побутване, за да прояви инициатива. Така например след нашата национална скринингова кампания за рака на простатата, държавата застана на мястото си и започна да финансира профилактиката на това коварно заболяване. Струва ми се, че отново е дошъл момента държавата да вземе пример от нас и по-специално от работата ни с младите. Младежките програми на Ротари България, наречени Ротаракт (младежи до 30 год.) и Интеракт (ученици до 18 год.), обхващат над 1000 мотивирани млади хора. Те са не само наши приятели и сподвижници, а бъдещите професионалисти и предприемачи, които ще дават облика на тази страна. Ето защо от първостепенно значение за нас е да предадем нашия опит, да върнем вярата им в доброто и да възпитаме у тях изконните човешки ценности на взаимопомощ и справедливост. Цели, които би трябвало да споделят и държавните институции, ако искат да избегнем демографската катастрофа.Последните 10 новини

» Фолклорен фестивал Тракийски Стъпки 2020, организиран от РК Стара Загора - Берое
» Дарение за Вирусологичната лаборатория от РК Стара Загора - Берое
» Виктория Стоянова и Диана Павлова са носителите на Президентските стипендии на Ротари клуб Нова Загора
» Подкрепа за младите лекоатлети на Нова Загора
» ТУРНИРИ ПО СТРИЙТБОЛ В СЕВЛИЕВО
» Послание на ДГ Илиян Николов за октомври 2020
» Есенни инициативи на РК Севлиево
» РК Златоград - Неделино 112 год. Независима България
» Първи трепети и любопитство на първокласниците в Община Момчилград бяха сподели лично с Дистрикт Гуверньорът на Дистрикт 2482 арх. Илиян Николов
» Ротари клуб Кърджали се отваря за можещите, младите признати за равноправни партньори