Комитети


КОМИТЕТ ЗА СЛУЖБА В ОБЩНОСТТА


Председател: Цветелина Маймарова, PHF - Пол Харис Фелоу

Подкомитет Ротари общностни корпуси


Председател: Петрун Иванов Вардаров


КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Христина Малчевска - PHF Радослав Найденов: Радослав Николов Найденов

Подкомитет Ротариански приятелски обмен


Председател: Драгомир Лазаров

Ротари международни комитети


Председател: Вероника Боцова


КОМИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Виолина Костова - PHS

Подкомитет Нови клубове в Дистрикта


Председател: Николай Шопов, PHF+4

Подкомитет Привличане и задържане на членовете


Председател: Илияна Вакъвчиева

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Айтен Сабри


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Недялка Росенова

Подкомитет за набиране на средства и Координатор Общество на Пол Харис


Председател: Марин Димов

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Кирил Андреев, PHF+1

Подкомитет Глобални грантове


Председател: ПЛАМЕН ПЕТРОВ

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Иван Хаджирусков

Подкомитет VTT и Стипендии


Председател: Силвия Щумпф

Подкомитет Ротари стипендии за мир


Председател: ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА PHF

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Генка Пейчева, PHF+1

Координатор Общество на големите дарители


Председател: Митко Минев - PHF+8-MD


КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Нина Митева, PHF-MD

Председател на Българската дивизия на Лидершип Институт


Председател: Емил Коцев


КОМИТЕТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Елица Стоилова


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Ивайло Миленов Фичев

Одит


Председател: Пламен Лазаров


КОМИТЕТ ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА


Председател: Мирослав Марков


КОМИТЕТ ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ


Председател: Мария Белински-Илиева; PHF Офицер по сигурността и отговорник ИАК -Южна Българиякт: Красимира Георгиева Христова
подкомитет ИАК - Северна България: Михаил Христов Йонков

Подкомитет Интеракт


Председател: Михаил Христов Йонков

Подкомитет RYLA


Председател: Мария Белински-Илиева; PHF

Подкомитет Младежки обмен


Председател: Светослав Събков

Подкомитет Младежки професионален обмен


Председател: Борислава Динева

Подкомитет Интеракт и Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Красимира Георгиева Христова


КОМИТЕТ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА


Председател: Мирослав Цаков,PHF+2

Подкомитет Набиране на средства


Председател: Стефан Чайков


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Виолина Костова - PHS


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Людмила Еленчова Бързанова

IT КОМИТЕТ - WEB SITE


Председател: Христо Георгиев

IT КОМИТЕТ - VIDEO+ZOOM


Председател: Васил Егов

IT КОМИТЕТ - SOCIAL MEDIA


Председател: Павел Петев


КОМИТЕТ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Маргарита Богданова, PHF

КООРДИНАТОР "НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ БЪЛГАРИЯ"


Председател: Илиян Николов PHF+4

КООРДИНАТОР НАГРАДА "РОТАРИ ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ"


Председател: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3