Комитети


ПРОГРАМИ НА ДИСТРИКТАПрограма на дистрикта - Служба в общността


Председател: Славчо Лачинов

Програма на дистрикта - Професионална служба


Председател: Капка Войнска

Програма на дистрикта - Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)


Председател: Десислава Василева PHF

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Антон Томчев PHF+1

Програма на дистрикта - Ротариански приятелски обмен (Rotary Friendship Exchange )


Председател: Борислав Стоянов Къдреков

Програма на дистрикта - Ротариански групи за действие (Rotarian Action Groups)


Председател: Мая Владимирова Григорова


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Нина Митева, PHF+


Координатор на международните комитети (ICC)


Председател: Калчо Хинов PHF+8


КОМИТЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Маргарита Богданова


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Виолина Костова

Квалификация и обучение на клубовете


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Ани Христова

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Мирослав Генов

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Стоил Костов

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Александър Ангелов

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Недялка Росенова

Подкомитет Екип за професионално обучение (VTT)


Председател: Константин Стоянов, PHF

Подкомитет Ротариански приятелства за мир (Rotary Peace Fellowship)


Председател: Жечко Балабанов

Подкомитет Стипендианти на Ротари за мир


Председател: Жечко Балабанов


КООРДИНАТОР ЗА ОБЩЕСТВО НА ПОЛ ХАРИС


Председател: Веселин Димитров - MD PHS


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Стоянка Георгиева
Заместник председател и връзки с медиите:: Михаил Тачев, PHF+2
Визуална идентичност: Пламен Иларионов
Подкомитет за създаване на дигитален архив на дистрикта: Красимир Веселинов
Подкомитет за управление и усъвършенстване на дистриктния сайт: Любомир Господинов,PHF+2
Интернет присъствие: Гергана Георгиева
Интернет присъствие: Динко Атанасов, PHF+2
Интернет присъствие: Никола Минков
Интернет присъствие: Димитър Aкъллиев
Интернет присъствие: Галин Вълчев Карагьозов
Класически медии: Десислава Тончева
Дистриктен бюлетин: Пламен Цветков - PHS
Дистриктен бюлетин: Митко Минев
Дистриктен бюлетин: Цвятко Кадийски


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Бояна Банкова

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Даниел Маринов,PHF+1

Подкомитет за Интеракт


Председател: Христо Трънчев

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Мария Янчева

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Светослав Събков

Контакт за обмен в служба на новите поколения


Председател: Петя Казакова-Йорданова PHF+2

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Ана Шопова


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ПО ПРАВИЛАТА И ПРОЦЕДУРИТЕ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD

ГЛОБАЛНИ РОТАРИ НАГРАДИ


Председател: Огнян Граматиков PHF+1

ЛИДЕРСКИ ИНСТИТУТ


Председател: Любен Атанасов, MD


РОТАРИАНСКА АКАДЕМИЯКОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Валентин Стоянов, MD
Заместник председател: Емил Коцев
член: Маргарита Богданова
член: Пламен Прокопиев, PHF
член: Теодора Вълканска

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЕКИПА НА ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев


КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С АЛУМНИ ОБЩНОСТТА


Председател: Спас Попов


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Калоян Ганев, PHF+1


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Ивайло Миленов Фичев


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Митко Минев


КОМИСИЯ ПО НОМИНАЦИИТЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР


Председател: Митко Минев


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Митко Минев