КомитетиПРОГРАМИ НА ДИСТРИКТАКомитет Служба в общността


Председател: Славчо Лачинов

Комитет Професионална служба


Председател: Капка Войнска

Комитет Ротариански групи за действие (Rotarian Action Groups)


Председател: Христо Трънчев

Комитет Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)


Председател: Стефан Стоянов

Комитет Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Антон Томчев PHF+1

Ротариански приятелски обмен (Rotary Friendship Exchange )


Председател: Борислав Стоянов Къдреков

Международна служба ( International Service )


Председател: Владимир Канев

Координатор на международните комитети (ICC)


Председател: Калчо Хинов PHF+8


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Митко Минев

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Веселин Николов, PHF
Член: Васил Демирев, PHF
Член: Теодора Вълканска
ДРП: Маргарит Делчев

Подкомитет за Интеракт


Председател: Бояна Банкова
Михаил Михайлов: Михаил Михайлов

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Мая Владимирова Григорова

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Светослав Събков

Контакт за обмен в служба на новите поколения


Председател: Петя Казакова-Йорданова PHF+2

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Ивайло Миленов Фичев


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Нина Митева, PHF+


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Анелия Дошева PHF+2
член: Ивайло Миленов Фичев
член: Ивайло Кънчев Донев
член: Лиляна Савова
член: Катя Касабова
член: Георги Манев
член: Силвия Балинова
Издател на списанието Ротари на Балканите: Наско Начев MD
Асистент зонален координатор по публичен имидж: Ина Агафонова PHF+2


КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Валентин Стоянов, MD

ГЛОБАЛНИ РОТАРИ НАГРАДИ


Председател: Огнян Граматиков PHF+1


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Динко Димитров - PHS


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Веселин Димитров - PHS

ЛИДЕРСКИ ИНСТИТУТ


Председател: Любен Атанасов


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Виолина Костова

Квалификация и обучение на клубовете


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Александър Ангелов
Бъдещ председател на Подкомитета за 2019-2020 г.: Ани Христова

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Стоил Костов

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Константин Стоянов, PHF

Администриране и контрол на грантовете


Председател: Роза Ташева

Екип за професионално обучение (VTT)


Председател: Маргарита Богданова

Ротариански приятелства за мир (Rotary Peace Fellowship)


Председател: Снежана Дончева

Координатор за общество на Пол Харис


Председател: Веселин Димитров - PHS

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Емил Коцев


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Нина Лискова


КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С АЛУМНИ ОБЩНОСТТА


Председател: Спас Попов


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Веселин Димитров - PHS


КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН АРХИВ


Председател: Милчо Боров


КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИЯ НА ДГН


Председател: Веселин Димитров - PHS