Ротари клуб Габрово

Чартиран на:
28.03.1995
Спонсор клуб:
РК Пловдив
Rotary ID:
30651
Среща:
Вторник, 18.00 ч., ресторанта на МОЛ Габрово
Уеб сайт:
http://rotarygabrovo.org
Седмична среща на ИАК - Вторник 16:00 Мол Габрово. Президент 2020/2021 Теодора Димитрова


Борд на клуба

Президент: Диана Гатева, PHF
Вицепрезидент: Христофор Стефанов Илиев,PHF
Секретар: Калоян Иванов, PHF
Церемониалмайстор: Румен Георгиев
Касиер: Антоанета Леонова
Елект-президент: Красимира Йорджева,PHF
Паст президент: Минчо Пеев

Клубни комисии

Комисия за членство: Кольо Йорджев,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Борисов, PHF
Президент: Минчо Пеев
Вицепрезидент: Антоанета Леонова
Секретар: Калоян Иванов, PHF
Церемониалмайстор: Христофор Стефанов Илиев,PHF
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Диана Гатева, PHF
Паст президент: Георги Атанасов,PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Христофор Стефанов Илиев,PHF
Комисия за новите поколения: Калоян Иванов, PHF
Комисия за членство: Георги Атанасов,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Борисов, PHF
Комисия за служба на общността: Антоанета Леонова
Президент: Георги Атанасов,PHF
Вицепрезидент: Камелия Попова,PHF
Секретар: Калоян Иванов, PHF
Церемониалмайстор: Любомир Борисов, PHF
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Минчо Пеев
Паст президент: Пламен Иларионов

Клубни комисии

Комисия за членство: Георги Атанасов,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Борисов, PHF
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Иларионов
Комисия за служба на общността: Илиян Янков,PHF
Президент: Пламен Иларионов
Вицепрезидент: Минчо Пеев
Секретар: Георги Атанасов,PHF
Церемониалмайстор: Камелия Попова,PHF
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Георги Атанасов,PHF
Паст президент: Любомир Борисов, PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Любомир Борисов, PHF
Комисия за новите поколения: Пламен Иларионов
Комисия за членство: Кольо Йорджев,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Весела Цонева
Комисия за връзки с обществеността: Георги Атанасов,PHF
Комисия за служба на общността: Минчо Пеев
Президент: Любомир Борисов, PHF
Вицепрезидент: Георги Атанасов,PHF
Секретар: Красимира Йорджева,PHF
Церемониалмайстор: Минчо Пеев
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Пламен Иларионов
Паст президент: Христофор Стефанов Илиев,PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Пламен Иларионов
Комисия за Фондация Ротари: Весела Цонева
Комисия за служба на общността: Илиян Янков,PHF
Президент: Христофор Стефанов Илиев,PHF
Церемониалмайстор: Пламен Иларионов
Касиер: Красимира Йорджева,PHF

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Кольо Йорджев,PHF
Комисия за Професионална служба: Илиян Янков,PHF
Президент: Камелия Попова,PHF
Секретар: Пламен Иларионов
Касиер: Красимира Йорджева,PHF
Елект-президент: Христофор Стефанов Илиев,PHF
Паст президент: Румен Георгиев
Президент: Румен Георгиев
Вицепрезидент: Христофор Стефанов Илиев,PHF
Секретар: Илиян Янков,PHF
Касиер: Минчо Пеев
Секретар: Илиян Янков,PHF
Касиер: Минчо Пеев
Елект-президент: Румен Георгиев
Паст президент: Весела Цонева
Президент: Весела Цонева
Секретар: Илиян Янков,PHF
Елект-президент: Весела Цонева
Президент: Кольо Йорджев,PHF
Президент: Илиян Янков,PHF
Елект-президент: Илиян Янков,PHF
Президент: Тодор Шандурков
Президент: Стефан Стефанов
Елект-президент: Тодор Шандурков
Елект-президент: Стефан Стефанов
Президент: Божидар Стойков


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития