Ротари клуб Казанлък

Чартиран на:
08.03.1999
Спонсор клуб:
РК Пловдив
Rotary ID:
51812
Среща:
Понеделник, 18.00 часа
Комплекс “Казанлък”; Площад “Севтополис”
 
Уеб сайт:
www

Борд на клуба

Президент: Мануел Тепеликян
Вицепрезидент: Димитър Минчев
Секретар: Ибрахим Качан
Церемониалмайстор: Иван Гитев
Касиер: Атанас Демиров
Елект-президент: Ибрахим Качан
Паст президент: Веселин Колев
Президент: Веселин Колев
Вицепрезидент: Мирослав Дундаков
Секретар: Мануел Тепеликян
Церемониалмайстор: Георги Манев
Касиер: Ибрахим Качан
Елект-президент: Мануел Тепеликян
Паст президент: Христомил Рахманлиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Илиян Дончев PHF+2
Комисия за новите поколения: Димитър Минчев
Комисия за членство: Христо Илиев
Комисия за Фондация Ротари: Ибрахим Качан
Комисия за Професионална служба: Стоян Желев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев
Комисия за служба на общността: Александър Минчев PHF
Президент: Христомил Рахманлиев
Вицепрезидент: Мирослав Дундаков
Секретар: Веселин Колев
Церемониалмайстор: Бедрос Азинян PHF
Касиер: Пенчо Йонков
Елект-президент: Атанас Демиров
Паст президент: Георги Манев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Илиян Дончев PHF+2
Комисия за членство: Деньо Катанов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Бедрос Азинян PHF
Комисия за Професионална служба: Стоян Желев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев
Комисия за служба на общността: Желиан Николов PHF
Президент: Георги Манев
Вицепрезидент: Мирослав Дундаков
Секретар: Христомил Рахманлиев
Церемониалмайстор: Пенчо Йонков
Касиер: Георги Щерев
Елект-президент: Христомил Рахманлиев
Паст президент: Бедрос Азинян PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Илиян Дончев PHF+2
Комисия за новите поколения: Ради Дончев
Комисия за членство: Деньо Катанов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Бедрос Азинян PHF
Комисия за Професионална служба: Николай Георгиев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев
Комисия за служба на общността: Борис Кърчев PHF
Президент: Бедрос Азинян PHF
Вицепрезидент: Николай Мончев
Секретар: Борис Кърчев PHF
Церемониалмайстор: Георги Манев
Касиер: Борис Кърчев PHF
Елект-президент: Георги Манев
Паст президент: Пенко Стефанов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борис Кърчев PHF
Комисия за членство: Желиан Николов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Илиян Дончев PHF+2
Комисия за Професионална служба: Николай Мончев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев
Президент: Пенко Стефанов
Секретар: Бедрос Азинян PHF
Церемониалмайстор: Георги Манев
Касиер: Борис Кърчев PHF
Елект-президент: Бедрос Азинян PHF
Паст президент: Иван Найденов PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ради Дончев
Комисия за членство: Александър Минчев PHF
Комисия за Фондация Ротари: Борис Кърчев PHF
Комисия за Професионална служба: Христомил Рахманлиев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Манев
Президент: Иван Найденов PHF
Вицепрезидент: Бедрос Азинян PHF
Секретар: Пенко Стефанов
Церемониалмайстор: Бедрос Азинян PHF
Касиер: Николай Мончев
Елект-президент: Пенко Стефанов
Паст президент: Ганчо Ганев PHF
Президент: Ганчо Ганев PHF
Вицепрезидент: Пенко Стефанов
Секретар: Иван Найденов PHF
Касиер: Йордан Гечев
Елект-президент: Иван Найденов PHF
Паст президент: Танчо Михайлов
Президент: Танчо Михайлов
Секретар: Ганчо Ганев PHF
Церемониалмайстор: Иван Найденов PHF
Касиер: Пенко Стефанов
Президент: Желиан Николов PHF
Секретар: Танчо Михайлов
Касиер: Ганчо Ганев PHF

Клубни новини

Още новини