Ротари клуб Свищов

Чартиран на:
12.02.1999
Спонсор клуб:
РК София-Витоша
Rotary ID:
51718
Среща:

Вторник 19.00 , Хотел "Иванов”

http://rotary-svishtov.hit.bg/

Уеб сайт:
http://www.rotarydistrict2482.org/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1/58/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2
Ротари клуб Свищов е с утвърдени традиции, добре развита клубна култура, отворен към иновации и нови партньорства с клубове от страната и чужбина. Освен стремеж към по-добра служба, клубът си поставя и цели като: Задълбочаване на мрежовото партньорство с Ротари клуб Александрия. Провеждат се огледални посещения в началото и в края на ротарианската година, участие в съвместни благотворителни проекти, балове за набиране на средства и др. Поддържане на Ротарианската гора. Тя е засадена по повод 100-годишнината на Ротари и възстановена частично и разширена през 2014/15 ротарианска година по повод 110-годишнината на Ротари; Подкрепа на проекти на Ротаракт и Интеракт, както и работа по развитие на лидерските умения, екологични проекти и др.

Борд на клуба

Президент: Маргарита Богданова
Вицепрезидент: Георги Иванов
Секретар: Пламен Петров
Церемониалмайстор: Десислава Петкова
Касиер: Тошко Ангелов
Елект-президент: Христо Дочев
Паст президент: Георги Братов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борислав Борисов
Комисия за членство: Иван Иванов
Комисия за Фондация Ротари: Христо Сирашки
Комисия за връзки с обществеността: Георги Димитров
Президент: Георги Братов
Вицепрезидент: Любомир Стоилов
Секретар: Христо Сирашки
Церемониалмайстор: Десислава Петкова
Касиер: Тошко Ангелов
Елект-президент: Маргарита Богданова
Паст президент: Петър Петров

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Маргарита Богданова
Президент: Петър Петров
Вицепрезидент: Георги Иванов
Секретар: Маргарита Богданова
Церемониалмайстор: Христо Дочев
Касиер: Никола Ганев
Елект-президент: Георги Братов
Паст президент: Борислав Борисов

Клубни комисии

Комисия за Професионална служба: Иван Иванов
Президент: Борислав Борисов
Вицепрезидент: Георги Иванов
Церемониалмайстор: Христо Дочев
Касиер: Марияна Иванова
Елект-президент: Петър Петров

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Маргарита Богданова
Вицепрезидент: Димитър Димитров
Секретар: Маргарита Богданова
Церемониалмайстор: Георги Братов
Елект-президент: Борислав Борисов
Паст президент: Антон Георгиев

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Борислав Борисов
Президент: Антон Георгиев
Секретар: Маргарита Богданова
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Паст президент: Марияна Иванова

Клубни комисии

Комисия за членство: Димитър Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Борислав Борисов
Президент: Марияна Иванова
Вицепрезидент: Георги Братов
Секретар: Никола Ганев
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Елект-президент: Антон Георгиев
Паст президент: Иван Иванов
Президент: Иван Иванов
Секретар: Георги Братов
Церемониалмайстор: Георги Иванов
Паст президент: Христо Борисов Цветанов
Президент: Христо Борисов Цветанов
Вицепрезидент: Петър Петров
Секретар: Георги Иванов
Касиер: Пламен Георгиев
Елект-президент: Иван Иванов
Паст президент: Георги Иванов
Президент: Георги Иванов
Вицепрезидент: Петър Петров
Церемониалмайстор: Иван Иванов
Касиер: Любомир Стоилов
Елект-президент: Христо Борисов Цветанов
Паст президент: Димитър Димитров
Президент: Димитър Димитров
Вицепрезидент: Христо Борисов Цветанов
Секретар: Георги Иванов
Церемониалмайстор: Антон Георгиев
Касиер: Любомир Стоилов
Елект-президент: Георги Иванов

Клубни новини