Ротари клуб София-Сити

Чартиран на:
10.04.2007
Спонсор клуб:
РК Бургас
Rotary ID:
75825
Среща:
Вторник, 19:30 ч., хотел “Intercontinental”,
пл. ”Народно събрание” 4, София 1000
Уеб сайт:
facebook/rotaryclub sofia city

Борд на клуба

Президент: Борислав Карлов
Церемониалмайстор: Драгомир Лазаров
Касиер: Георги Илиев Бельов
Елект-президент: Александър Симеонов Александров
Паст президент: Христо Хинков
Президент: Христо Хинков
Секретар: Александър Симеонов Александров
Церемониалмайстор: Драгомир Лазаров
Касиер: Владимир Канев
Елект-президент: Борислав Карлов
Паст президент: Кирил Руменов Киров
Президент: Кирил Руменов Киров
Секретар: Владимир Канев
Церемониалмайстор: Ивайло Миленов Фичев
Касиер: Борислав Карлов
Елект-президент: Христо Хинков
Паст президент: Константин Желев Димов
Президент: Константин Желев Димов
Вицепрезидент: Румен Йорданов Игнатов
Церемониалмайстор: Чавдар Петков
Касиер: Надежда Белчева
Елект-президент: Кирил Руменов Киров
Паст президент: Ивайло Миленов Фичев
Президент: Ивайло Миленов Фичев
Вицепрезидент: Румен Йорданов Игнатов
Секретар: Надежда Белчева
Церемониалмайстор: Кирил Колев Минков
Касиер: Кирил Руменов Киров
Елект-президент: Константин Желев Димов
Паст президент: Веселин Маринов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Румен Йорданов Игнатов
Комисия за новите поколения: Виолина Костова
Комисия за членство: Кирил Руменов Киров
Комисия за Професионална служба: Кирил Руменов Киров
Комисия за връзки с обществеността: Кирил Колев Минков
Президент: Веселин Маринов
Вицепрезидент: Кирил Руменов Киров
Секретар: Надежда Белчева
Церемониалмайстор: Румен Йорданов Игнатов
Касиер: Александър Симеонов Александров
Елект-президент: Ивайло Миленов Фичев
Паст президент: Драгомир Лазаров
Президент: Драгомир Лазаров
Вицепрезидент: Константин Желев Димов
Секретар: Александър Симеонов Александров
Церемониалмайстор: Ивайло Миленов Фичев
Касиер: Ивайло Найденов
Елект-президент: Веселин Маринов
Паст президент: Владимир Канев
Президент: Владимир Канев
Вицепрезидент: Ивайло Найденов
Секретар: Александър Симеонов Александров
Церемониалмайстор: Константин Желев Димов
Касиер: Стелиана Колева
Елект-президент: Драгомир Лазаров
Вицепрезидент: Драгомир Лазаров
Секретар: Ивайло Миленов Фичев
Церемониалмайстор: Константин Желев Димов
Касиер: Ивайло Найденов
Елект-президент: Владимир Канев
Паст президент: Найден Найденов
Президент: Найден Найденов
Вицепрезидент: Владимир Канев
Касиер: Ивайло Найденов
Паст президент: Виолина Костова
Президент: Виолина Костова
Секретар: Веселин Маринов
Елект-президент: Найден Найденов
Паст президент: Красен Хинков
Президент: Красен Хинков
Секретар: Виолина Костова
Президент: Асен Ангелов
Секретар: Виолина Костова
Елект-президент: Красен Хинков
Президент: Асен Ангелов
Президент: Асен Ангелов

Клубни новини