Писмо от Регионалния координатор на Фондация Ротари за Зона 20 Б
Дата: 01.07.2012

Калчо Хинов

Калчо Хинов
ПДГ
Регионален координатор на Фондация РотариСкъпи Ротариански приятели,

Да ни е честита новата Ротарианска година!

През тази „година на прехода” ще трябва да положим максимум усилия, за да се подготвим успешно за следващата, през която ще трябва да приведем в действие „Плана за бъдещата визия” на Фондация Ротари. Това означава, че трябва да мобилизираме целия експертен потенциал на нашите дострикти и клубове за запознаване със Стратегическия план на Ротари Интернешънъл, с целите на Фонадция Ротари, с шестте области на фокус, в които да насочаваме нашите проекти  и разбира се – с „Плана за бъдещата визия”.  Трябва да учредим незабавно дистриктен Комитет за прехода (Transition Committee) в непилотните дистрикти, който заедно с Комитета за Фондация Ротари и с обучителите, да започнат обучение на дистриктно и клубно ниво. В тези комитети трябва да бъдат привлечени ротарианци, които имаг желание да работят за нашата Фондация и знаят някои от основните езеци на Фондация Ротари. Трябва колкото е възможно по-бързо да се запознаем с всички нови и актуализирани документи на Фондация Ротари. Не трябва да се плашим от големия им обем и от новостите! От нас се изисква да концентрираме вниманието си върху новостите. Пилотните дистрикти трябва да продължат да работят по прилагането на „Плана за бъдещата визия” и да помагат на непилотните дистрикти. Непилотните дистрикти трябва да използват опита на пилотните. Да обсъждат допуснатите от тях грешки през изминалите две години, за да могат да се предпазят от подобни грешки и периодът на прехода да бъде достатъчен за навлизане в 2013-14 г. с „летящ старт”. Глобалното стартиране на новия грантов модел във всички дистрикти е планирано за 1 юли 2013 г.
Новият модел:
- с по-ниски разходи
- с по-високи резултати
- повишава значението на ротарианските проекти в глобален мащаб
- насърчава проекти с устойчиви резултати
- насочва проектите в шестте области на фокус
- повишава ролята и капацитета на клубовете и дистриктите – по-добро планиране и повече решения на клубно и дистриктно ниво
- по-добро управление
- издига обществения имидж на Ротари

Председателят на Настоятелите на Фондация Ротари, ПРИП Уилфрид Уилкинсън, постави 5 задачи за 2012-13г.:
1. Да изкореним полиомиелита сега – нашият основен приоритет.
2. Подготовка на кулубовете и дистриктите за прилагането на
„Плана за бъдещата визия”.
3. Укрепване на мира в света чрез нашата Фондация Ротари.
4. Насърчаване всеки ротарианец да прави дарения към Фондация Ротари.
5. Добра отчетност на финансовите средства/фондовете на Фондацията.
Той се обрърна към всички нас с думите: „Призовавам всеки от вас да прегърне мира чрез служба.”
„Фондацията принадлежи на всички нас. Тя е най-големият ни ресурс да вършим добро по света и нашата отговорност е да запазим нейната сила”, беше казал Глен Естес, РИ Президент 2004-05 г. Ето защо, въпреки световната финансова и икономическа криза, нека положим усилия и мотивираме членовете на нашите клубове да увеличат през 2012-13 г. даренията за: Премахване на полиомиелита; Всеки Ротарианец всяка година; Годишния програмен фонд; Постоянния фонд; Ротарианските центрове за мир.

Моля ви да следите новостите на уебстраницата на Ротари Интернешънъл, тъй като периодът на прехода е наситен с много динамика. Предвижда се стартирането на “Rotary Club Central” – нов он-лайн ресурс, който ще даде възможност на клубовете да пазят данни за извършените дейности, да си поставят и да проследяват изпълнение на стратегическите цели и инициативи, а на Ротари Интернешънъл - да отчита глобалния колективен резултат от дейностите на клубовете, дистриктите и зоните.
Позволявам си да ви напомня и приканя да участвате в:
- Семинара на ФР и РИ Института, 14-18.11.2012 г. в Измир, Турция
- Ротарианския глобален форум на мира „Мир без граници”
30.11. – 02.12.2012 г. в Берлин, Германия
- РИ Конвенция 2013 г., 23 – 26.06. 2013 г.

Драги Ротариански приятели от Зона 20Б,

През ротарианската 2012-13 г. ще можете да ползвате услуги, съвети и консултации от страна на нашия Зонален екип за Фондация Ротари:
- Асистенти на Регионалния координатор на Фондация Ротари
Assistant Regional Rotary Foundation Coordinators (ARRFC)
За Д 2420, Д 2430, Д 2440 – H. Tahsin Tugrul  tahsintugrul@altasaluminium.com
За Д 2450 – PDG Samir Seikaly  s.g.seikaly@gmail.com
Salwa El-Haddad  salwaelhaddad@yahoo.com
  Mario Nasard   rotary@nasard.net  
За Д 2470, Д 2484 – PDG Charalampos D.Athanasiadis  athandim.pm@gmail.com
За Д 2482 – ПДГ Красимир Ганчев  ganchev_laka@abv.bg
За Д 2483 – Velimir Baltezarevic  vesnabal@gmail.com
- Координатор за стипендиантите на Фондация Ротари
Rotary Foundation Alumni Coordinator (RFAC) Malik Aviral  malik.aviral@elimko.com.tr
- Координатор за премахване на полиомиелита  
End Polio Now Coordinator (EPNC) PDG Turgut Gokygit  turgok@superonline.com

Разбира се, с благодарност ще ползваме опита и експертизата на Кооринатора на Ротари Интернешънъл (Rotary International Coordinator / RIC) Farid Gebran и на Координатора за обществения имидж на Ротари (Rotary Public Image Coordinator / RPIC) Ayoub M. Ayoub.

Аз съм сигурен, че вички ние ще положим максимум усилия, за което предварително благодаря на всеки един от вас. Пожелавам ви една много успешна и интересна Ротарианска година, изпълнена с много положителни емоции и радост.

Ваш в Ротари,
Калчо Хинов
ПДГ
Регионален координатор на Фондация Ротари
Regional Rotary Foundation Coordinator / RRFC/
hinov@kim2000.bg

 Калчо Хинов , Фондация ротари

Последните 10 новини

» Още свири шипченският вятър!
» Подарък за 150-годишния юбилей на Читалище “Развитие“ от Ротари клуб Севлиево
» Дарение на Пациентски монитор на Акушеро-Гинекологичен Комплекс в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” - град Стара Загора
» Ротари клуб Смолян дари станции за дезинфекция на болницата в Смолян.
» Послание на ДГ Митко Минев за м.май 2020
» 9 софийски клуба ЗАЕДНО в борбата с Covid-19
» РОТАРИ КЛУБ ДАРИ КОМПЮТРИ НА УЧИЛИЩАТА В ПАНАГЮРИЩЕ
» РК Варна-Евксиноград с дарение в помощ на уязвими лица за Великден.
» Ротари клуб Севлиево с мисия да предпази медиците в региона
» Ротари клуб Стара Загора с дарение на ОД на МВР Стара Загора