Послание на ДГ Христо Михайловски за м. Юли 2023
Дата: 05.07.2023Христо Михайловски                             
Дистрикт Гуверньор 2023-24    
Ротари Дистрикт - 2482 България

„Мирът е почвата, където надеждата пуска корени.“    
RI President Gordon R. McInally

Скъпи приятели Ротарианци, Ротарактори и Интерактори,

  С идването на юли месец, между старата и новата ротарианска година, настъпва моментът, в който вдъхновени и с поглед в бъдещето, да продължаваме да утвърждаваме мисията на нашето наследство и традиции в 90-годишното развитие на Ротари клуб в България.
С отговорност към поста на Дистрикт гуверньор ще търся и очаквам подкрепата Ви, заедно да постигнем целите през 2023-24 година, както и чрез свързаността ни да открием, и работим по нови възможности.
Фундаментален мотив при избора на екип, бе подкрепата ми към Дистрикт гуверньор за изминалата година - Виолина Костова. Убеден съм за необходимостта от продължаване, укрепване и разрастване, на постигнатото, като особено значение за мен има прилагането от всички нас на непреходния четиристранен тест.
Това поведение е в съзвучие с Ротарианската ценност за приемственост и воден от това, акцентирам целите, които да следваме през тази година:
Да продължаваме усилията по укрепване и развитие на работата по връзки с обществеността и публичния имидж на Ротари;
Да разширяваме участието на приятелите от Ротаракт и да привличаме професионалисти в областите с експертен капацитет;
Да продължаваме развитието на комуникацията вътре в дистрикта, като това включва изработване на нова уеб страница и подобряване на информираността на приятелите;
Да засилваме и подобряваме комуникацията на дистрикта с дистрикти от чужбина, на клубовете с клубове от чужбина и приятелите с приятели от чужбина;
Да продължаваме и разширяваме предлаганите интересни презентации и събития по време на Ротари семинари и други събития;
Да създадем и развием екип по привличане на средства от външни на Ротари организации;
Да продължим организацията на успешното честване на 90 години от създаването на Ротари в България.
Вярвам и подкрепям приоритетите на Президент Гордън Макинали, Ротари Интернешънъл, който осъжда агресията и дава своята безусловна подкрепа на страдащите. За мен е изключително важно приобщаването на Ротаракт и тяхното равностойно участие в Ротари, защото натрупаният опит от една страна и ентусиазмът, и креативността на младите от друга, е мощният двигател за нашия успех. Ще продължим да организираме срещи с надежда и приоритет за укрепване на менталното здраве, защото все по-често сме свидетели на различни негативни симптоми и проявления на психичното здраве на хората, вследствие на стрес и лошо качество на живот. Важно е, защото пътят към физическото здраве и дълголетие, минава през доброто психично здраве.
Скъпи приятели, близо петдесет годишния ми практически опит в изграждането на компании, управлението на проекти и администрация, ми е дал силен нюх за верния път към добрите ценности и идеали. Девизът „Силата на мечтите“ на водеща автомобилна компания стана и мой, и откакто го следвам, той се превърна в основата на успехите ми. “Ако не мечтаехме, в живота ни нямаше да има надежда. Трябва да мечтаем за това, което би могло да стане, и да не казваме, че е невъзможно. Не бива да се отказваме от шанса да мечтаем и от възможността да променим себе си и света към по-добро.”
Идните месеци ще се опитам да убедя, ако не всички, то поне по-голямата част от вас за важността от позициониране на Ротари, като най-значимата организация в общността. Да постигнем това е нужно, да участваме заедно с постоянство и убеденост. От мен заедно с екипа на дистрикта очаквайте да участваме в подготовката на качествени материали за вашите достижения и разпространението им до потенциални съмишленици от България и чужбина.  От вас очаквам непрекъснато да ни снабдявате с информация за вашите безкористни дейности, приятелски ротариански живот и значими за общността проекти. „Времето лети“ и очаквам най-скоро да споделите с дистриктния екип проекти и събития продължаващи гордата история и извеждащи Ротари, като най-добрата и привлекателна организация в България.
Новата ротарианска година ни предизвиква да сме все по-смели, волеви и ангажирани, защото най-сигурният начин да сътворим мир е чрез вяра, воля и въздействие. Нека сме още по-будни за знания, устойчиви в благородството и търсещи споделеност в делата си. Дойде време „Да сътворим надежда в Света“ за все по-добри времена постигнати с всепризнатата ротарианска служба за добри дела, защото заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия, за да построят трайна промяна.
Пожелавам си за всички нас през тази година да имаме здраве, сила и енергия, да сътворим надежда, увереност, безопасност и благополучие във всеки един аспект от нашия живот.

Ваш в Ротари,
Христо Михайловски
Дистрикт Гуверньор 2023 – 24
Ротари Интернешънъл
Дистрикт 2482-България


Юли 2023