Ние обичаме Карлово
Дата: 17.10.2023

Ротари Клуб Карлово се гордее с младите хора на града и подкрепя с радост всички техни идеи.
Градът ни става все по-красиво, модерно и добро място за живот и от нас зависи да го опазим като такова и кой с каквото може да допринася за развитието му.


Заедно с Младежки информационен център-Карлово попитахме карловци къде смятат, че е най-подходящо да бъде поставен надписа ,,Ние обичаме Карлово''. Младежите-доброволци го поставиха временно на няколко места, говориха с хората, обсъждаха и накрая всички заедно решихме, че на кръговото в началото на града е най-подходящо.
Надписът „Ние обичаме Карлово“, който Ротари клуб Карлово и Младежки информационен център-Карлово поставиха на кръговото на входа на Карлово е за да покаже и напомни на всички жители и гости на града, че тук живеят родолюбиви млади хора и граждани, милеещи за града и обичащи родното си място.
Ротари Клуб Карлово подкрепи с радост тази младежка идея.
Градът ни става все по-красиво, модерно и добро място за живот и от нас зависи да го опазим като такова и кой с каквото може да допринася за развитието му. Когато в едно общество младите хора са инициатори и изпълнители на прекрасни идеи това е показател за добро бъдеще.
Ротари клуб Карлово е автор и изпълнител на множество проекти, които допринасят за красивия облика гр. Карлово.