R. Gordon R. McInally Ротари клуб София-Балкан: Активно участие в зоналния форум „Мир и психично здраве“
Дата: 12.02.2024

Представители на Дистрикт 2482  се срещнаха с президента на Ротари Интернешънъл Гордън МакИнали и ДГ Александър Радойчич.


Активно участие в зоналния форум „Мир и психично здраве“ с участието на Ротари Интернешънъл президента  Гордън МаКинали

Форумът „Мир и психично здраве“, проведен в Белград, събра ротарианци от различни страни, за да дискутират важни теми и да си сътрудничат за намиране на решения. Президентът на Ротари клуб София-Балкан Мария Мирчева и паст президентът Красимир Веселинов се представиха достойно на форума, като се включиха активно в дискусиите и осъществиха важни контакти.

Срещи с лидери на Ротари

Клубният президент Мария Мирчева и паст президент Веселинов се срещнаха с президента на Ротари Интернешънъл Гордън МакИнали и ДГ Александър Радойчич. Те обмениха идеи и добри практики за засилване на влиянието на Ротари в своите общности. Срещите затвърдиха позицията на Ротари клуб София-Балкан като активен член на ротарианската общност.

Представяне на клубни проекти

По време на форума Мария и Краси представиха пред широката общественост проектите на Ротари клуб София-Балкан. Чрез информационни материали и активна комуникация те популяризираха дейността на клуба и заеха активна позиция в дискусиите.

Подкрепа за отбора по баскетбол в колички „София-Балкан“

Като акцент от постиженията на клуба, те представиха отбора по баскетбол за хора в инвалидни колички „София-Балкан“. Създаден и чартиран от нашия Ротари клуб, този проект е символ на ангажимента на клуба към прибщаване на хора с физически затруднения. Президентът и паст президентът изразиха своята подкрепа за отбора и неговите треньори.

Активното участие на Ротари клуб София-Балкан в зоналния форум „Мир и психично здраве“ е пример за ангажимента на клуба към важните теми на съвремието. Чрез своите проекти и активна позиция, клубът допринася за изграждането на по-мирен и здравословен свят.

Вижте новината в сайта на РК София-Балкан
https://www.rotaryclubsofiabalkan.org/zone21forum2024/

R. Gordon R. McInally , Дистрикт 2482 ,