Ротари клуб София-Балкан организира конкурс за социален проект
Дата: 05.12.2015КОНКУРС ЗА СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ В НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ НАСОКИ
1.Образование и грамотност
2.Икономическо и обществено развитие
3.Превенция и лечение на заболявания и зависимости
4.Мир и предотвратяване на конфликти
5.Достъп до вода и канализация
6.Майчино и детско здравe

Общи правила
• Конкурсът за проект се организира и финансира от Ротари клуб София-Балкан
•В конкурса имат право да участват всички Ротаракт и Интеракт клубове, спонсорирани от Ротари клубовете в София
• Всеки клуб може да участва с максимум 1 предложение за проект
• Всеки клуб трябва да има избран от него ментор от спонсориращия го Ротари клуб
• Всички възникнали въпроси около конкурса могат да бъдат зададени
на представянето на конкурса или на e-mail: rotarysofiabalkan@gmail.com
• Всички проектни предложения трябва да кореспондират с темата на конкурса
• Клубът организатор си запазва правото на промени условията, както и да отмени конкурса при допуснати по-малко от 3 проектни предложения. Всички промени ще бъдат публикувани на facebook страницата на събитието.
• Проекът трябва да се реализира в рамките на Столична община.
• Проектът трябва да се реализира и/или започне (ако е продължителен) до края на ротарианската 2015/2016 година.
• Ротари клуб София-Балкан ще финансира реализацията на проекта със сума в размер до 2000 лв. и ще бъде партньор по реализацията на проекта.
• Ротари клуб София-Балкан си запазва правото да спонсорира повече от един проект в рамките на тази финансова рамка, ако условита и предложенята позволяват това.
• Ротари клуб София-Балкан си запазва правото да спонсорира и проект, чиито бюджет е по-голям и има намерени други средства на финансиране, но до обявената финансова рамка!

Срокове
• Конкурсът бе представен официално  на 1.12.2015 от 18.30 часа, в Хотел Central Park
Всички презентации на проекти, трябва да бъдат изпратени на e-mail: rotarysofiabalkan@gmail.com не по-късно  от 23:59 часа на 24.1.2016г
На 26.1.2016 ще бъдат обявени 5-те проекта финалисти, които ще имат възможността да представят проекта си пред журито и да отговорят на възникналите въпроси. Всички изпратили проектни предложения ще бъдат уведомени
по e-mail дали са долуснати до финалния кръг и ще бъдат поканени на представянето на финалистите.
Представянето на проектите финалисти и обявяването на победителя  ще се проведе на 16.2.2015 от 18.30 часа, в Хотел Central Park.

Изисквания към презентациите    
Презентациите на проектите трябва да бъдат изпратени в PDF формат и да съдържат следната информация:
•Наименование на проекта
•Дата/срок и място на провеждане
•Кратко и ясно дефинирана цел
•Изясняване необходимостта от подобен проект
•Кои са бенефициентите?            
•Кои са хората ангажирани с реализирането на проекта?
•Кои са потенциалните партньори (ако има такива) и каква е тяхната роля?
•Описание на всяка фаза от процеса по реализирането
•Очаквани резултати
•Бюджет

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ФИНАЛИСТИ
Време за представяне на всеки проект -5 минути
Време за въпроси и отговори към всеки проект – до 10 минути
Максимален брой презентиращи -за всеки проект - 2-ма
Формат на представянето - Powerpoint, Prezzi, видео и др.

ЖУРИ
Ротари клуб София-Балкан+специални гости.

ОЦЕНЯВАНЕ
Мащаб на проблема и ефективност на решението му; ефект върху средата и общността – 50 точки
Иновативност на предложеното решение– 15 точки
Устойчивост и/или потенциал за развитие- 15 точки
Представяне  (оригиналност, изчерпателност, убедителност и спазване
на даденото време за презентация) – 10 точки
Повишаване имиджа на Ротари сред обществото – 10 точки
ТОТАЛ: 100 точки

НАГРАДА
Клубът, чийто проект е оценен с най-много точки ще получи правото и ще поеме
отговорността да реализира в цялост проекта, по представеният пред журито план
и с качество надминаващо създадените очаквания.  Ротари клуб София-Балкан ще финансира реализацията на проекта със сума в размер до 2000 лв. и ще бъде партньор по реализацията на проекта.Последните 10 новини

» Още свири шипченският вятър!
» Подарък за 150-годишния юбилей на Читалище “Развитие“ от Ротари клуб Севлиево
» Дарение на Пациентски монитор на Акушеро-Гинекологичен Комплекс в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” - град Стара Загора
» Ротари клуб Смолян дари станции за дезинфекция на болницата в Смолян.
» Послание на ДГ Митко Минев за м.май 2020
» 9 софийски клуба ЗАЕДНО в борбата с Covid-19
» РОТАРИ КЛУБ ДАРИ КОМПЮТРИ НА УЧИЛИЩАТА В ПАНАГЮРИЩЕ
» РК Варна-Евксиноград с дарение в помощ на уязвими лица за Великден.
» Ротари клуб Севлиево с мисия да предпази медиците в региона
» Ротари клуб Стара Загора с дарение на ОД на МВР Стара Загора