Ротари клуб Петрич

Чартиран на:
21.06.2005
Спонсор клуб:
РК Благоевград-Център
Rotary ID:
69840
Среща:

понеделник , 18.30 ч.,Комплекс ”Авалон”

 

Уеб сайт:
http://www.rotary-bulgaria.org


Борд на клуба

Президент: Стоян Точев
Вицепрезидент: Димитрина Харамлийска
Секретар: Костадинка Топалова
Церемониалмайстор: Любомир Григоров
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Светослав Лобошки
Паст президент: Величка Подолинска

Клубни комисии

Комисия за членство: Георги Хаджимаргаритов
Комисия за Фондация Ротари: Стоян Стоянов
Президент: Величка Подолинска
Вицепрезидент: Величка Теохарова
Секретар: Катерина Методиева Янева
Церемониалмайстор: Стоян Точев
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Стоян Точев
Паст президент: Любомир Григоров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Христо Дамянов
Комисия за новите поколения: Георги Антонов Цилев
Комисия за членство: Пламен Теохаров
Комисия за Фондация Ротари: Стоян Стоянов
Комисия за Професионална служба: Станислав Ласков
Комисия за връзки с обществеността: Адриана Търнаджиева-Христова
Комисия за служба на общността: Георги Хаджимаргаритов
Президент: Любомир Григоров
Вицепрезидент: Георги Антонов Цилев
Секретар: Величка Подолинска
Церемониалмайстор: Станислав Ласков
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Величка Подолинска
Паст президент: Георги Антонов Цилев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Николай Китанов
Комисия за членство: Величка Теохарова
Комисия за Професионална служба: Здравко Джамбазов
Комисия за връзки с обществеността: Георги Филчев
Комисия за служба на общността: Адриана Търнаджиева-Христова
Президент: Георги Антонов Цилев
Вицепрезидент: Станислав Ласков
Секретар: Любомир Григоров
Церемониалмайстор: Георги Хаджимаргаритов
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Любомир Григоров
Паст президент: Адриана Търнаджиева-Христова
Президент: Адриана Търнаджиева-Христова
Секретар: Костадинка Топалова
Церемониалмайстор: Стоян Точев
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Георги Антонов Цилев
Президент: Димитрина Харамлийска
Вицепрезидент: Адриана Търнаджиева-Христова
Секретар: Светослав Лобошки
Церемониалмайстор: Стоян Стоянов
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Адриана Търнаджиева-Христова
Паст президент: Георги Хаджимаргаритов

Клубни комисии

Комисия за членство: Пламен Теохаров
Комисия за Фондация Ротари: Николай Китанов
Комисия за Професионална служба: Николай Влахов
Комисия за връзки с обществеността: Адриана Търнаджиева-Христова
Президент: Георги Хаджимаргаритов
Секретар: Георги Антонов Цилев
Касиер: Величка Стоева
Паст президент: Величка Теохарова
Президент: Величка Теохарова
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Георги Хаджимаргаритов
Паст президент: Станислав Ласков
Президент: Станислав Ласков
Вицепрезидент: Георги Антонов Цилев
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Величка Теохарова
Паст президент: Здравко Джамбазов
Президент: Здравко Джамбазов
Вицепрезидент: Христо Дамянов
Секретар: Станислав Ласков
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Станислав Ласков
Вицепрезидент: Здравко Джамбазов
Секретар: Адриана Търнаджиева-Христова
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Здравко Джамбазов
Президент: Николай Китанов
Президент: Христо Дремджиев
Секретар: Костадинка Топалова
Елект-президент: Николай Китанов
Президент: Николай Влахов
Касиер: Величка Стоева
Елект-президент: Христо Дремджиев
Президент: Пламен Теохаров
Елект-президент: Николай Влахов


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития