Ротари клуб Русе

Чартиран на:
31.05.1994
Спонсор клуб:
РК София
Rotary ID:
30206
Среща:
Уеб сайт:
https://www.facebook.com/RotariKlubruse/?fref=ts

Борд на клуба

Президент: Ивайло Костадинов Сонев
Вицепрезидент: Иво Братанов
Секретар: Венелин Йожеф Молнар
Церемониалмайстор: Димитър Aкъллиев
Касиер: Свилен Кунев
Елект-президент: Венелин Йожеф Молнар
Паст президент: Владо Владов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иво Братанов
Комисия за новите поколения: Тодор Мицов - Тони
Комисия за членство: Владо Владов
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Мицов - Тони
Комисия за Професионална служба: Емил Коцев
Комисия за връзки с обществеността: Венелин Йожеф Молнар
Комисия за служба на общността: Ивайло Костадинов Сонев
Президент: Владо Владов
Вицепрезидент: Петър Пенчев
Секретар: Иво Братанов
Церемониалмайстор: Венелин Йожеф Молнар
Касиер: Ивайло Костадинов Сонев
Елект-президент: Ивайло Костадинов Сонев
Паст президент: Петър Пенчев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Димитър Aкъллиев
Комисия за новите поколения: Тодор Мицов - Тони
Комисия за членство: Свилен Кунев
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Мицов - Тони
Комисия за Професионална служба: Емил Коцев
Комисия за връзки с обществеността: Венелин Йожеф Молнар
Комисия за служба на общността: Димитър Aкъллиев
Президент: Петър Пенчев
Секретар: Мирена Кирилова
Церемониалмайстор: Елена Симеонова Игнатова
Касиер: Ивайло Костадинов Сонев
Паст президент: Елена Симеонова Игнатова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Свилен Кунев
Комисия за новите поколения: Елена Симеонова Игнатова
Комисия за членство: Димитър Aкъллиев
Комисия за Фондация Ротари: Ивайло Костадинов Сонев
Комисия за Професионална служба: Димитър Танев
Комисия за връзки с обществеността: Иво Братанов
Комисия за служба на общността: Пламен Калинов
Президент: Елена Симеонова Игнатова
Секретар: Петър Пенчев
Церемониалмайстор: Димитър Aкъллиев
Касиер: Кирил Георгиев Киров
Елект-президент: Петър Пенчев
Паст президент: Свилен Кунев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Свилен Кунев
Комисия за новите поколения: Елена Симеонова Игнатова
Комисия за членство: Петър Пенчев
Комисия за Фондация Ротари: Мирена Кирилова
Комисия за Професионална служба: Димитър Aкъллиев
Комисия за връзки с обществеността: Иво Братанов
Президент: Свилен Кунев
Секретар: Елена Симеонова Игнатова
Касиер: Петър Пенчев
Елект-президент: Елена Симеонова Игнатова
Паст президент: Димитър Aкъллиев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Елена Симеонова Игнатова
Комисия за връзки с обществеността: Иво Братанов
Президент: Димитър Aкъллиев
Вицепрезидент: Елена Симеонова Игнатова
Секретар: Свилен Кунев
Касиер: Нина Крушева
Елект-президент: Свилен Кунев
Вицепрезидент: Елена Симеонова Игнатова
Секретар: Свилен Кунев
Касиер: Нина Крушева
Елект-президент: Димитър Aкъллиев
Паст президент: Биляна Бурова-Христова
Президент: Биляна Бурова-Христова
Вицепрезидент: Димитър Aкъллиев
Секретар: Свилен Кунев
Касиер: Димитър Aкъллиев
Елект-президент: Биляна Бурова-Христова
Паст президент: Нина Крушева
Президент: Нина Крушева
Вицепрезидент: Стоян Камарашев
Секретар: Димитър Aкъллиев
Касиер: Биляна Бурова-Христова
Президент: Галин Григоров
Секретар: Иво Братанов
Президент: Емил Коцев
Секретар: Нина Крушева
Секретар: Нина Крушева
Секретар: Емил Коцев
Президент: Владимир Витков
Президент: Стоян Камарашев


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития