Ротари клуб София

Чартиран на:
01.10.1991
Спонсор клуб:
РК Солун, Гърция
Rotary ID:
28356
Среща:
Всеки понеделник, 12:30 ч., Хотел “Арена Ди Сердика”, ресторант "Панорама".
Уеб сайт:
www.rotarysofia.org

Борд на клуба

Президент: Николета Андреева - Михова
Вицепрезидент: Мирослав Цаков
Секретар: Александър Ангелов
Церемониалмайстор: Марио Ценов
Касиер: Гергана Балевска
Елект-президент: д-р Каролина Любомирова
Паст президент: Петър Аврамов
Президент: Петър Аврамов
Вицепрезидент: Галина Костова
Секретар: д-р Каролина Любомирова
Церемониалмайстор: Гергана Балевска
Касиер: Димитър Димитров
Елект-президент: Николета Андреева - Михова
Паст президент: Мирослав Цаков

Клубни комисии

Комисия за членство: Маргарита Златарева
Комисия за Фондация Ротари: Христо Михайловски
Комисия за връзки с обществеността: Гергана Балевска
Президент: Мирослав Цаков
Вицепрезидент: Цонка Таушанова
Секретар: Николета Андреева - Михова
Церемониалмайстор: Александър Николов
Касиер: Димитър Димитров
Елект-президент: Петър Аврамов
Паст президент: Илия Илиев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Александър Ангелов
Комисия за Фондация Ротари: Христо Михайловски
Комисия за връзки с обществеността: Цвятко Кадийски
Президент: Илия Илиев
Вицепрезидент: Борислав Михайлов
Секретар: Цонка Таушанова
Церемониалмайстор: Йордан Алексиев
Касиер: Александър Ангелов
Елект-президент: Мирослав Цаков
Паст президент: Кирил Кандиларов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Борислав Михайлов
Комисия за Фондация Ротари: Христо Михайловски
Комисия за връзки с обществеността: Александър Лазаров
Комисия за служба на общността: Димитър Димитров
Президент: Кирил Кандиларов
Вицепрезидент: Цонка Таушанова
Секретар: Мирослав Цаков
Церемониалмайстор: Йордан Алексиев
Касиер: Александър Ангелов
Елект-президент: Илия Илиев
Паст президент: Д-р Иван Ценов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Георги Найденов
Комисия за новите поколения: Кирил Кандиларов
Комисия за Фондация Ротари: Александър Ангелов
Комисия за Професионална служба: Димитър Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Алексиев
Комисия за служба на общността: Гергана Балевска
Президент: Д-р Иван Ценов
Вицепрезидент: Димитър Димитров
Церемониалмайстор: Мирослав Цаков
Касиер: Румен Бараков
Елект-президент: Кирил Кандиларов
Паст президент: Галина Костова
Президент: Галина Костова
Президент: Александър Лазаров
Вицепрезидент: Илия Илиев
Церемониалмайстор: Мирослав Цаков
Касиер: Румен Бараков
Елект-президент: Галина Костова
Паст президент: Цветан Мадански
Президент: Цветан Мадански
Касиер: Илия Илиев
Елект-президент: Александър Лазаров
Паст президент: Христо Михайловски
Президент: Димитър Георгиев
Секретар: Александър Лазаров
Елект-президент: Христо Михайловски
Президент: Димитър Георгиев
Секретар: Александър Лазаров
Президент: Маргарита Златарева
Секретар: Александър Лазаров
Секретар: Маргарита Златарева
Секретар: Цветан Мадански
Президент: Борислав Михайлов
Президент: Цвятко Кадийски
Президент: д-р Николай Болтаджиев
Президент: Трифон Балевски
Секретар: Цвятко Кадийски
Секретар: Цвятко Кадийски
Секретар: Цвятко Кадийски
Секретар: Цвятко Кадийски


Клубни новини
Клубни събития

Още събития

Клубни галерии