Ротари клуб София Балкан

Чартиран на:
27.05.2003
Спонсор клуб:
РК - София-Витоша
Rotary ID:
62294
Среща:

Вторник, 19.00, Сентрал Парк хотел София, бул. „Витоша“ 106, 1463 София

Президент: Ивайло Ангелов - ivmiii80@gmail.com

Секретар: Красимир Веселинов - krasram@gmail.com

Уеб сайт:
https://www.rotaryclubsofiabalkan.org/
Спонсор на:
Ротари клуб Пирдоп
Ротари клуб Банкя
Ротаракт клуб София-Балкан
Интеракт клуб София-Балкан - СМГ
Интеракт клуб София-Балкан - 73-о СОУ
Интеракт клуб София-Балкан - Испанска Езикова Гимназия

Борд на клуба

Президент: Калин Кулин
Секретар: Емил Карев
Церемониалмайстор: Красимир Веселинов
Елект-президент: Александър Грилихес
Паст президент: Ивайло Ангелов
Президент: Ивайло Ангелов
Вицепрезидент: Александър Грилихес
Секретар: Красимир Веселинов
Церемониалмайстор: Мария Грудева Мирчева
Касиер: Данислав Тенинчев
Елект-президент: Калин Кулин
Паст президент: Евгени Григоров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Радослав Смилков
Комисия за новите поколения: Данислав Тенинчев
Комисия за членство: Гено Андреев
Комисия за Фондация Ротари: Александър Грилихес
Комисия за Професионална служба: Даниел Бежански
Комисия за връзки с обществеността: Лора Цанкова
Комисия за служба на общността: Владислав Симов
Президент: Евгени Григоров
Вицепрезидент: Даниел Бежански
Секретар: Красимир Веселинов
Церемониалмайстор: Радослав Смилков
Касиер: Калин Кулин
Елект-президент: Ивайло Ангелов
Паст президент: Жечко Балабанов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Радослав Смилков
Комисия за новите поколения: Данислав Тенинчев
Комисия за членство: Гено Андреев
Комисия за Фондация Ротари: Александър Грилихес
Комисия за Професионална служба: Даниел Бежански
Комисия за връзки с обществеността: Ива Григорова
Комисия за служба на общността: Владислав Симов
Президент: Жечко Балабанов
Вицепрезидент: Йордан Терзийски
Секретар: Ивайло Ангелов
Церемониалмайстор: Атанас Михнев
Касиер: Калин Кулин
Елект-президент: Евгени Григоров
Паст президент: Радослав Смилков

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Александър Грилихес
Президент: Радослав Смилков
Вицепрезидент: Александър Грилихес
Секретар: Евгени Григоров
Церемониалмайстор: Даниел Бежански
Касиер: Калин Кулин
Елект-президент: Жечко Балабанов
Паст президент: Йордан Терзийски
Президент: Йордан Терзийски
Вицепрезидент: Гено Андреев
Секретар: Евгени Григоров
Касиер: Жечко Балабанов
Елект-президент: Радослав Смилков
Паст президент: Владислав Симов
Президент: Владислав Симов
Вицепрезидент: Милчо Боров
Секретар: Радослав Смилков
Церемониалмайстор: Жечко Балабанов
Касиер: Радослав Смилков
Елект-президент: Йордан Терзийски
Паст президент: Гено Андреев
Президент: Гено Андреев
Вицепрезидент: Милчо Боров
Секретар: Йордан Терзийски
Касиер: Радослав Смилков
Елект-президент: Владислав Симов
Паст президент: Севелин Захариев
Президент: Севелин Захариев
Вицепрезидент: Милчо Боров
Секретар: Гено Андреев
Церемониалмайстор: Владислав Симов
Касиер: Радослав Смилков
Елект-президент: Гено Андреев
Паст президент: Калин Балкански
Президент: Калин Балкански
Вицепрезидент: Милчо Боров
Секретар: Севелин Захариев
Церемониалмайстор: Адриан Трънкаров
Касиер: Филип Филипов
Елект-президент: Севелин Захариев
Паст президент: Сафет Караулан
Президент: Сафет Караулан
Секретар: Севелин Захариев
Касиер: Радослав Смилков
Елект-президент: Калин Балкански
Паст президент: Светлозар Сяров
Президент: Светлозар Сяров
Секретар: Севелин Захариев
Елект-президент: Сафет Караулан
Паст президент: Румен Симеонов
Президент: Румен Симеонов
Секретар: Венцислав Димов
Елект-президент: Светлозар Сяров
Паст президент: Светослав Глосов
Президент: Светослав Глосов
Секретар: Венцислав Димов
Елект-президент: Румен Симеонов
Паст президент: Милчо Боров
Президент: Милчо Боров
Секретар: Светлозар Сяров
Елект-президент: Светослав Глосов
Паст президент: Ангел Янакиев
Президент: Ангел Янакиев
Секретар: Светослав Глосов
Елект-президент: Милчо Боров
Паст президент: Иван Дяков
Президент: Иван Дяков
Секретар: Светослав Глосов
Елект-президент: Ангел Янакиев
Паст президент: Симеон Кондов
Президент: Симеон Кондов
Секретар: Ангел Янакиев
Елект-президент: Иван Дяков


Клубни новини

Още новини

Клубни галерии