Ротари клуб Шумен

Чартиран на:
02.03.1999
Спонсор клуб:
РК - Варна
Rotary ID:
51804
Среща:

Понеделник, 18.30 ч., ул. “Черноризец Храбър” 4
хотел "Контеса"

rotaryshoumen@gmail.com

Уеб сайт:
https://www.facebook.com/pg/rotaryclubshoumen/about/?ref=page_internal

Борд на клуба

Президент: Росица Михайлова
Вицепрезидент: Веселин Павлов
Секретар: Иван Параскевов Иванов
Церемониалмайстор: Николай Филипов
Касиер: Катя Иванова
Елект-президент: Иван Параскевов Иванов
Паст президент: Милена Димитрова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Йордан Йорданов
Комисия за новите поколения: Милена Димитрова
Комисия за членство: Николай Филипов
Комисия за Фондация Ротари: Иван Параскевов Иванов
Комисия за Професионална служба: Александър Ангелов
Комисия за връзки с обществеността: Милена Димитрова
Комисия за служба на общността: Атанас Атанасов
Президент: Милена Димитрова
Вицепрезидент: Стефан Начев
Секретар: Росица Михайлова
Церемониалмайстор: Николай Филипов
Касиер: Катя Иванова
Елект-президент: Росица Михайлова
Паст президент: Катя Иванова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Веселин Павлов
Комисия за новите поколения: Милена Димитрова
Комисия за членство: Николай Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Иван Параскевов Иванов
Комисия за Професионална служба: Александър Ангелов
Комисия за връзки с обществеността: Милена Димитрова
Комисия за служба на общността: Атанас Атанасов
Президент: Катя Иванова
Вицепрезидент: Стефан Начев
Секретар: Милена Димитрова
Церемониалмайстор: Николай Филипов
Касиер: Катя Иванова
Елект-президент: Милена Димитрова
Паст президент: Александър Ангелов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Милена Димитрова
Комисия за Фондация Ротари: Росица Михайлова
Президент: Александър Ангелов
Вицепрезидент: Стефан Начев
Секретар: Катя Иванова
Церемониалмайстор: Николай Филипов
Касиер: Катя Иванова
Елект-президент: Катя Иванова
Паст президент: Данаил Сотиров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ася Асенова
Комисия за новите поколения: Милена Димитрова
Комисия за Фондация Ротари: Захари Захариев
Комисия за Професионална служба: Атанас Атанасов
Комисия за връзки с обществеността: Юрий Проданов
Президент: Данаил Сотиров
Вицепрезидент: Стефан Начев
Секретар: Александър Ангелов
Касиер: Росица Михайлова
Елект-президент: Александър Ангелов
Паст президент: Даниела Русева

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Росица Михайлова
Комисия за членство: Любомир Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Дошо Петков
Комисия за връзки с обществеността: Юрий Проданов
Президент: Даниела Русева
Секретар: Данаил Сотиров
Елект-президент: Данаил Сотиров
Паст президент: Николай Димитров
Президент: Николай Димитров
Секретар: Даниела Русева
Елект-президент: Даниела Русева
Паст президент: Стефан Начев
Президент: Стефан Начев
Секретар: Николай Димитров
Елект-президент: Николай Димитров
Паст президент: Йордан Йорданов
Президент: Йордан Йорданов
Секретар: Стефан Начев
Елект-президент: Стефан Начев
Паст президент: Николай Филипов
Президент: Николай Филипов
Секретар: Йордан Йорданов
Президент: Юрий Проданов
Секретар: Николай Филипов
Президент: Ася Асенова
Секретар: Юрий Проданов
Президент: Захари Захариев
Секретар: Захари Захариев
Президент: Любомир Димитров
Президент: Веселин Павлов


Клубни новини

Още новини