Ротари клуб Плевен Центрум

Чартиран на:
22.05.2001
Спонсор клуб:
РК София-Витоша
Rotary ID:
55633
Среща:

Понеделник, 18:00 ч., Офис: Плевен, пл. Възраждане 1, ет. 3, ст. 312-313
e-mail: rcplevencentrum@gmail.com,

 

Уеб сайт:
http://www.rotary-pleven.com


Борд на клуба

Президент: Николай Савов
Вицепрезидент: Илиян Йончев, PHF+
Секретар: Николай Момчилов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Николай Тодоров Яков
Елект-президент: Николай Момчилов
Паст президент: Красимир Братанов

Клубни комисии

Комисия за членство: Христо Нинов
Комисия за Фондация Ротари: Бойко Тодоров
Комисия за връзки с обществеността: Ирена Петкова Николова
Комисия за служба на общността: Антон Георгиев Петров
Президент: Красимир Братанов
Вицепрезидент: Пламен Маринов, PHF+
Секретар: Марияна Гетова
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Николай Савов
Паст президент: Пламен Пацев, PHF+

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Илиян Йончев, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Ирена Петкова Николова
Президент: Пламен Пацев, PHF+
Вицепрезидент: Димитър Господинов, PHF+
Секретар: Калин Христов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Красимир Братанов
Паст президент: Христо Нинов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Венцислав Дилков, PHF+
Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF
Комисия за членство: Николай Савов
Комисия за Фондация Ротари: Илиян Йончев, PHF+
Комисия за Професионална служба: Михаил Михайлов, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Димитър Господинов, PHF+
Комисия за служба на общността: Чавдар Балабанов, PHF
Президент: Христо Нинов
Вицепрезидент: Искра Ганева, PHF
Секретар: Венцислав Дилков, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Пламен Пацев, PHF+
Паст президент: Илиян Йончев, PHF+

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF
Комисия за членство: Димитър Мицаркин, PHF+
Комисия за Фондация Ротари: Пламен Маринов, PHF+
Президент: Илиян Йончев, PHF+
Вицепрезидент: Искра Ганева, PHF
Секретар: Марияна Гетова
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Димитър Данков
Елект-президент: Христо Нинов
Паст президент: Калин Христов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Димитър Мицаркин, PHF+
Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF
Комисия за членство: Асен Христов, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Пламен Маринов, PHF+
Комисия за Професионална служба: Михаил Михайлов, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Бориславов Иванов
Комисия за служба на общността: Красимир Братанов
Президент: Калин Христов
Вицепрезидент: Генади Тодоров, PHF
Секретар: Пламен Пацев, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Димитър Данков
Елект-президент: Илиян Йончев, PHF+
Паст президент: Михаил Михайлов, PHF+

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Йордан Бориславов Иванов
Комисия за членство: Асен Христов, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Десислава Велева Статева
Комисия за връзки с обществеността: Искра Ганева, PHF
Президент: Михаил Михайлов, PHF+
Вицепрезидент: Симеон Петранов
Секретар: Роберт Халваджиян
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Генади Тодоров, PHF
Елект-президент: Калин Христов
Паст президент: Бойко Стаменов, PHF
Президент: Бойко Стаменов, PHF
Вицепрезидент: Калин Христов
Секретар: Искра Ганева, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Михаил Михайлов, PHF+
Президент: Пламен Маринов, PHF+
Вицепрезидент: Илиян Йончев, PHF+
Секретар: Симеон Петранов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Роберт Халваджиян
Елект-президент: Бойко Стаменов, PHF
Паст президент: Искра Ганева, PHF
Президент: Искра Ганева, PHF
Вицепрезидент: Николай Савов
Секретар: Калин Христов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Илиян Йончев, PHF+
Паст президент: Емил Абрашев, PHF
Президент: Емил Абрашев, PHF
Секретар: Генади Тодоров, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Искра Ганева, PHF
Паст президент: Емил Митков, PHF
Президент: Емил Митков, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Емил Абрашев, PHF
Паст президент: Илка Илиева, PHF
Президент: Илка Илиева, PHF
Секретар: Михаил Михайлов, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Емил Митков, PHF
Паст президент: Чавдар Балабанов, PHF
Президент: Чавдар Балабанов, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Касиер: Емил Митков, PHF
Елект-президент: Илка Илиева, PHF
Паст президент: Христо Каленов PHF
Президент: Христо Каленов PHF
Секретар: Пламен Пацев, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Чавдар Балабанов, PHF
Паст президент: Георги Русинов, PHF
Президент: Георги Русинов, PHF
Секретар: Николай Савов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Паст президент: Нина Митева, PHF-MD
Президент: Нина Митева, PHF-MD
Секретар: Емил Митков, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Георги Русинов, PHF
Паст президент: Димитър Господинов, PHF+
Президент: Димитър Господинов, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Нина Митева, PHF-MD
Паст президент: Димитър Тенев, PHF
Президент: Димитър Тенев, PHF
Секретар: Господин Пейчински, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Димитър Господинов, PHF+
Президент: Асен Антонов
Вицепрезидент: Христо Алексиев, PHF
Секретар: Господин Пейчински, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF
Елект-президент: Димитър Тенев, PHF
Президент: Асен Антонов
Вицепрезидент: Христо Алексиев, PHF
Секретар: Господин Пейчински, PHF+
Президент: Асен Антонов
Президент: Димитър Мицаркин, PHF+
Президент: Цветан К. Анков
Президент: проф. д-р Марин Ст. Ганчев
Президент: Иван Бочуков

Клубни проекти

Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития