Ротари клуб Русе-Дунав

Чартиран на:
21.12.2004
Спонсор клуб:
РК Русе
Rotary ID:
67296
Среща:
Понеделник,18.00 ч.,
 хотел “Дунав Плаза”
Уеб сайт:
http://ruse-dunav.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Кръстю Кръстев
Вицепрезидент: Виктор Йорданов
Секретар: Красимир Вълчев
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Енчо Енев
Елект-президент: Андрей Димитров
Паст президент: Тошко Христов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Явор Асенов
Комисия за членство: Светозар Пенчев PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Красимир Вълчев
Комисия за Професионална служба: Любен Пенев
Комисия за връзки с обществеността: Андрей Димитров
Президент: Тошко Христов
Секретар: Андрей Димитров
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Енчо Енев
Елект-президент: Кръстю Кръстев
Паст президент: Генади Георгиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Явор Асенов
Комисия за членство: Светозар Пенчев PHF+1
Комисия за Професионална служба: Любен Пенев
Комисия за връзки с обществеността: Андрей Димитров
Президент: Генади Георгиев
Вицепрезидент: Андрей Димитров
Секретар: Тошко Христов
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Виктор Славов
Елект-президент: Тошко Христов
Паст президент: Валентин Атанасов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Явор Асенов
Комисия за Професионална служба: Никола Николов
Комисия за връзки с обществеността: Андрей Димитров
Комисия за служба на общността: Иво Бацалов
Президент: Валентин Атанасов
Вицепрезидент: Виктор Славов
Секретар: Генади Георгиев
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Тошко Христов
Елект-президент: Генади Георгиев
Паст президент: Евгени Велковски

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Явор Асенов
Комисия за Фондация Ротари: Виктор Славов
Комисия за Професионална служба: Енчо Енев
Комисия за връзки с обществеността: Андрей Димитров
Президент: Евгени Велковски
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Тошко Христов
Елект-президент: Валентин Атанасов
Паст президент: Любен Пенев
Президент: Любен Пенев
Вицепрезидент: Евгени Велковски
Секретар: Валентин Атанасов
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Тошко Христов
Елект-президент: Евгени Велковски
Паст президент: Никола Николов
Президент: Никола Николов
Вицепрезидент: Кръстю Кръстев
Секретар: Любен Пенев
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Тошко Христов
Елект-президент: Любен Пенев
Паст президент: Явор Асенов
Президент: Явор Асенов
Вицепрезидент: Никола Николов
Секретар: Любен Пенев
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Тошко Христов
Елект-президент: Никола Николов
Президент: Пламен Цветков - PHS
Вицепрезидент: Явор Асенов
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Любен Пенев
Елект-президент: Явор Асенов
Паст президент: Димитър Великов

Клубни комисии

Комисия за връзки с обществеността: Иво Бацалов
Президент: Димитър Великов
Церемониалмайстор: Илия Димитров
Касиер: Любен Пенев
Вицепрезидент: Димитър Великов
Елект-президент: Димитър Великов
Паст президент: Иво Бацалов
Президент: Иво Бацалов
Секретар: Явор Асенов
Вицепрезидент: Иво Бацалов
Елект-президент: Иво Бацалов
Секретар: Явор Асенов
Секретар: Явор Асенов
Паст президент: Илия Димитров
Президент: Илия Димитров
Вицепрезидент: Илия Димитров
Секретар: Иво Бацалов
Елект-президент: Илия Димитров


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития