Ротари клуб Велико Търново

Чартиран на:
30.11.2001
Спонсор клуб:
РК Габрово
Rotary ID:
56859
Среща:
Четвъртък, 18.30 ч.,
Хотел „Панорама”
5000 Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 63
63, Stefan Stambolov str., Veliko Tarnovo, 5000, Bulgaria
Тел 062/604 600062/604 600, 0898642851 \
0897964343
E-mail : secretary@rotaryvt.club
Уеб сайт:
http://velikotarnovo.rotarydistrict2482.org
Ротари Клуб Велико Търново е чартиран на 13 ноември 1938 година в Дома на Армията на площад Майка България в град Велико Търново.

Борд на клуба

Президент: Мирослав Генов
Вицепрезидент: Росен Великов
Секретар: Венелин Иванов
Церемониалмайстор: Валентин Михайлов
Касиер: Ивайло Цанев
Елект-президент: Венелин Иванов
Паст президент: Кирил Андреев

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Ивайло Цанев
Президент: Кирил Андреев
Вицепрезидент: Калоян Ганев, PHF+1
Секретар: Мирослав Генов
Церемониалмайстор: Валентин Михайлов
Касиер: Ивайло Цанев
Елект-президент: Мирослав Генов
Паст президент: Росен Великов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Мирослав Генов
Комисия за новите поколения: Калоян Ганев, PHF+1
Комисия за членство: Калоян Ганев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Ивайло Цанев
Комисия за връзки с обществеността: Мила Милчева
Президент: Росен Великов
Секретар: Кирил Андреев
Церемониалмайстор: Валентин Михайлов
Касиер: Ивайло Цанев
Елект-президент: Кирил Андреев
Паст президент: Калоян Ганев, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Кирил Андреев
Комисия за новите поколения: Станислав Стоянов
Комисия за членство: Калоян Ганев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Мирослав Генов
Комисия за Професионална служба: Пенко Цанков
Комисия за връзки с обществеността: Венелин Иванов
Комисия за служба на общността: Даниел Илиев
Президент: Калоян Ганев, PHF+1
Секретар: Росен Великов
Церемониалмайстор: Кирил Андреев
Касиер: Валентин Михайлов
Елект-президент: Росен Великов
Паст президент: Станислав Стоянов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Великов
Комисия за новите поколения: Ивайло Цанев
Комисия за членство: Станислав Стоянов
Комисия за Фондация Ротари: Мирослав Генов
Комисия за Професионална служба: Пенко Цанков
Комисия за връзки с обществеността: Кирил Андреев
Комисия за служба на общността: Кирил Андреев
Президент: Станислав Стоянов
Вицепрезидент: Димитър Стефанов
Секретар: Мирослав Генов
Церемониалмайстор: Кирил Андреев
Касиер: Валентин Михайлов
Паст президент: Димитър Стефанов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Пенко Цанков
Комисия за новите поколения: Димитър Стефанов
Комисия за Фондация Ротари: Мирослав Генов
Комисия за Професионална служба: Станислав Стоянов
Комисия за връзки с обществеността: Кирил Андреев
Комисия за служба на общността: Станислав Стоянов
Президент: Димитър Стефанов
Вицепрезидент: Даниел Илиев
Церемониалмайстор: Денислав Сираков
Касиер: Валентин Михайлов
Елект-президент: Станислав Стоянов
Паст президент: Даниел Илиев

Клубни комисии

Комисия за членство: Милен Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Кирил Андреев
Комисия за Професионална служба: Митко Минев
Президент: Даниел Илиев
Вицепрезидент: Милчо Ванев
Секретар: Димитър Стефанов
Церемониалмайстор: Денислав Сираков
Касиер: Валентин Михайлов
Елект-президент: Димитър Стефанов
Паст президент: Милчо Ванев
Президент: Милчо Ванев
Секретар: Станислав Стоянов
Церемониалмайстор: Денислав Сираков
Касиер: Валентин Михайлов
Елект-президент: Даниел Илиев
Вицепрезидент: Милен Георгиев
Секретар: Станислав Стоянов
Церемониалмайстор: Денислав Сираков
Касиер: Валентин Михайлов
Елект-президент: Милчо Ванев
Паст президент: Милен Георгиев
Президент: Милен Георгиев
Вицепрезидент: Мариян Маринов
Церемониалмайстор: Денислав Сираков
Касиер: Валентин Маринов
Паст президент: Мариян Маринов

Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития